พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ธันวาคม 2553 :: 09:12:51 am 45919

ทัพเรือปล่อยเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติ 984 ตัว

กองทัพเรือ ร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงพลังสามัคคี และพลังความจงรักภักดี จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 984 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ สร้างความสมดุล ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สัตหีบ – วานนี้ (3 ธ.ค. 53) พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยเต่าทะเล จำนวน 984 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงพลังความสามัคคี แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพเรือ เพื่อสร้างความสมดุล ระหว่างเต่าเพศผู้  และเต่าเพศเมีย ด้วยการปล่อยเต่าทะเลวัยเจริญพันธุ์ขนาดใหญ่จำนวน 1 ตัว และลูกเต่าจำนวน 983 ตัว ณ ชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึงได้รับเกียรติจาก นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศบาลตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดศักดิ์ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอสัตหีบ กว่า 1000 คน ร่วมปล่อยเต่าทะเลในครั้งนี้

พลเรือเอก ณรงค์ เทศวิศาล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะปล่อยลูกเต่าจำนวน 983 ตัว ยังมีการปล่อยเต่าตนุเพศผู้อายุ 15 ปี อีกจำนวน 1 ตัว ที่กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ของเต่าตนุในธรรมชาติให้คงไว้  และให้มีการแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้ปฏิบัติเช่นนี้ ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะการปล่อยเต่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการนำเต่าตนุเพศผู้ อายุ 15 ปี ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้น จะสามารถรักษาสมดุลระหว่างเพศผู้ และเพศเมีย  และการปล่อยเต่าทะเลจากบริเวณใดก็ตาม เมื่อเต่าโตถึงวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ 16 – 20 ปี จะเดินทางกลับมา ณ ที่เกิดหรือปล่อย โดยเฉพาะที่เกาะคราม เพื่อผสมพันธุ์กับเต่าตนุเพศผู้ในอัตราส่วน 3 – 5 ตัว ต่อเต่าตนุเพศเมีย 1 ตัว เท่านั้น

และกล่าวอีกว่า ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ด้านกิจการพลเรือน พ.ศ. 2553-2556 กำหนดให้ดำเนินการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ การปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ถือว่าเป็นการรวมพลังความสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ได้ใช้โอกาสนี้แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์เต่าทะเล ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความสมดุลให้กับทะเล เกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรของแผ่นดินให้สามารถอยู่คู่กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตได้อย่างยาวนาน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com