พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 ธันวาคม 2553 :: 12:12:51 pm 46026

ปลูกป่าชายเลน “ลดโลกร้อน ถวายพ่อ”

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

ชลบุรี – วานนี้ (3 ธ.ค. 53) นายพรชัย ชวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลทั้งทางด้านทรัพยากรสัตว์นำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และต่อการดำรงชีวิตของราษฏรในท้องถิ่น นอกจากนี้ป่าชายเลนยังเป็นระบบนิเวศที่สำคัญในการกักเก็บกาซคาร์บอนไดออกไซด์ วิ่งช่วยบรรเทาภาวะโบกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนถูกทำลายอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พยายามทุกวิถีทางในการป้องันรักษาป่าชายเลน รวมทั้งการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่ถูกทำลายให้กลับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยืนสืบไป

นายชุติวัฒนธ์ ศรทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553 แระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ชลบุรี) และเทศบาลตำบลเสม็ด ได้ร่วมจัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ซึ่งเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนสืบต่อไป

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงค์ ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะป่าชายเลน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2544 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่า ป่าไม้ชายเลนที่สำคัญที่สุด เพราะว่าเป็นที่ที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลา รับประทานปู รับประทานกุ้งกันเยอะแยะ เพราะฉะนั้นปาชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้ เพื่อรักษาพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ปู ปลา ให้มีมากเหมือนแก่เก่าก่อน และในขณะนี้ป่าชานเลนถูกทำลายไปมาก

จากกพระราชดำรัสนี้ เป็นความโชคดีของพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรี เพราะมีทรัพยากรป่าชายเลนเป็นสมบัติของจังหวัด สมควรตระหนักถึงคุณค่าอันเอนกอนันต์ของป่าชาเลน และความสมานฉันท์พร้อมเพียงกันปกป้องดูแลรักษาป่าชายเลนให้เต็มความสามารถและเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ที่สืบเนื่องไปถึงรุ่นลูกหลานของชาวจังหวัดชลบุรีสืบไป

อย่างไรก็ตาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ อยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ประมาณ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลาย ให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่ป่าชายเลนอื่นๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นสถานศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และยังเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนบายของรัฐบาลอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com