พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 ธันวาคม 2553 :: 17:12:41 pm 48325

พดส.ภ.2 รับรางวัลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสากล มอบรางวัลประเภทองค์กรภาครัฐแก่ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อขวัญและกำลังใจที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (14 ธ.ค. 53) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2553 ในหัวข้อ “ร่วมปฏิรูปสังคมไทย ร่วมใจเพื่อสิทธิมนุษยชน” โดยมี นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลในสาขาต่าง ๆ สำหรับประเภทองค์กรภาครัฐ องค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2443 ได้แก่ ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2

โดย พล.ต.ต.โกศล พัวเวส รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ในฐานะ ผอ.พดส.ภ.2 ได้มอบให้ พ.ต.อ.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบก.สส.ภ.2 และ พ.ต.ท.กรีธา ตันคณารัตน์ รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พดส.ภ.2 เป็นผู้ไปรับรางวัลแทน

รางวัลที่ได้มาเป็นความภูมิใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พดส.ภ.2 ทุกนาย ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำงานโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ และยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียมกันในสังคมมาโดยตลอด อันจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ทำความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติให้น่าอยู่ต่อไป

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com