พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 ธันวาคม 2553 :: 12:12:44 pm 47702

พร้อมยกเลิก! พ.ร.ก. เมื่อมีมาตรการดูแลม็อบ

รัฐบาล พร้อมยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เมื่อมีมาตรการดูแลม็อบ ให้ชุมนุมอย่างเรียบร้อย ในขณะที่ ผบ.สส.มั่นใจดูแลสถานการณ์ได้ ยกเลิกพ.ร.ก. ลั่นไม่หวั่นไหว “ตู่” ส่งผลสอบสวนลับ ทหารยิงประชาชน ให้องค์กรซีเอสซีอี ชี้ทำงานตามกรอบกฎหมาย "มาร์ค"รอนำเรื่องเข้าครม.ด้านเมียงหมอเหวง วอนปล่อยแกนนำนปช.

ทำเนียบรัฐบาล-วานนี้ (13 ธ.ค. 53) นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ตนยืนยันว่าการยกเลิกพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นไปตามสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่เพื่อความมั่นใจ ให้ประชาชนที่ยังกังวลใจเรื่องการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนว่ามีการชุมนุมเป็นระยะ ๆ ดังนั้นทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กำลังพิจารณาและเสนอกลไกเพื่อการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ อาจจะมีการคณะกรรมการหรือศูนย์ขึ้นมาแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปตามหมวด 1 ของพ.ร.บ.มั่นคงที่ต้องมีการเฝ้าระวัง และป้องกันให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะประกาศยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมื่อกลไกรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยดี

ซึ่งก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ เวชชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ธันวาคมนี้ อาจจะมีการพิจารณายกเลิกการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทั้งนี้ ต้องรอการเสนอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามเห็นว่า การชุมนุมในทางการเมืองมีความสงบเรียบร้อยลงแล้ว ไม่มีการปิดถนน และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มเสื้อแดงแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)จะนัดชุมนุม ทุกวันที่ 10 และ19 ของเดือน นายกรัฐมนตรี ตอบว่า การชุมนุมสามารถทำได้ แต่ต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ ไม่ต้องการเห็นวิธิการใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่ เมื่อ ทุกอย่างทุกคนเข้าสู่กติกา แล้วจะเป็นการเลือกตั้งที่นำไปสู่ความสงบอย่างแท้จริง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณเสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. ได้ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ในการจัดทำรายละเอียดแผนรักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนเสนอให้คณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ผอ.รมน.) เป็นประธานมีมติเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 7 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ ที่ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีอำนาจวินิจฉัยสถานการณ์ เสนอแนะมาตรการ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบเพื่อให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามแผนและ แนวทางนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนดังกล่าวจะกำหนดให้ กอ.รมน.เป็นกลไกในการบูรณาการแผนของส่วนราชการต่างๆ ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ ที่ให้ กอ.รมน. มีบทบาทเป็นองค์กรกลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติ ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายในของรัฐ และวาระเร่งด่วนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในแผนดังกล่าวจะกำหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกำหนดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในพื้นที่สำคัญๆ การใช้กำลังจากทุกส่วนราชการในการดูแลรักษาความสงบ ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ขั้นที่ 2 คือการประกาศพื้นที่ความมั่นคงฯ และ มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ ศอ.รส. มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายกำหนด และขั้นตอน 3.ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ให้มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ในวันเดียวกันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผบ.สส. ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลความเรียบร้อยหากมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า หากสถานการณ์กลับไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น และมีการประกาศยกเลิกอำนาจ ในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่หลัก และถ้าจะมีการร้องขอในการใช้กำลัง นอกเหนืออำนาจตามกฎหมายก็จะมีการประสานงานกัน นอกจากนี้ เรายังมีกองบัญชาการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเรื่องความมั่นคง จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินการ

เมื่อถามว่า มีความเป็นห่วง เรื่องการเคลื่อนไหวการชุมนุม ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่จะนัดชุมนุมทุกวันที่ 10และ19ของเดือน รวมถึงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ พล.อ.ทรงกิตติ กล่าวว่า เราไม่เป็นห่วง ถ้าเป็นการชุมนุม ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในขอบเขตและไม่รบกวนสิทธิของคนอื่น

ส่วนหากมีกลุ่มคนที่ต้องการสร้างความวุ่นวายหลังจากที่มีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงหยุดยางเทศกาลปีใหม่ พล.อ.ทรงกิตติ กล่าวว่า ต้องมีการเตรียมกำลังในการป้องกันเหตุ ซึ่งทุกคนต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้า และอยู่กันด้วยความสงบสุข รวมถึงการฉลองวันปีใหม่ที่สดใส อย่างไรก็ตามเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากอยากให้ประเทศชาติก้าวหน้าต่อไป เราก็ต้องคิดทำในสิ่งที่ดีและสามัคคีกัน เพราะประเทศไทยเสียเวลามาหลายปีแล้ว ส่วนการดูแลความสงบนั้น เราก็มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงภายใน

เมื่อถามว่า กลุ่ม นปช.เตรียมจะยื่นหนังสือร้องเรียนกับสถานทูตญี่ปุ่นว่า ทหารเป็นคนยิงช่างภาพ สำนักข่าว รอยเตอร์ ที่เป็นคนญี่ปุ่น พล.อ.ทรงกิตติ กล่าวว่า เรามีกระบวนการยุติธรรมที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบอยู่แล้ว ทั้งนี้สถานทูตญี่ปุ่นก็ไม่เคยเชิญกองทัพให้ไปชี้แจงต่อกรณีนี้ ตนคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจดี.

ในขณะที่ นางธิดา ถาวรเศรษฐ รักษาการประธาน นปช. ภรรยานพ.เหวง โตจิราการ ที่ถูกคุมขังในเรือนจำในหลายคดี เข้าพบกับนายคณิต ณ นคร ประธานคอป. ยื่นหนังสือให้ คอป.ช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวแกนนำและคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขัง ด้าน นายคณิต กล่าวว่า ได้เสนอเรื่องไปยังรัฐบาลแล้ว ส่วนดุลยพินิจในการจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องของศาล

เรียบเรียง  สิทธิศักดิ์

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com