พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 ธันวาคม 2553 :: 15:12:04 pm 45684

“ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ” นิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานหนักมาก มีพระราชกรณียกิจมากมาย และในโครงการของท่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั้นมีมากถึงกว่า 4,000 โครงการ แต่ละโครงการล้วนแต่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน จึงจัดให้มี “โครงการสายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษา และโครงการจัดทำหนังสือน้อมเกล้า ดิน น้ำ ลม ไฟ สายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงริเริ่มและสร้างสรรค์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นการจุดประกายให้ประชาชนได้นำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพระราชดำริไปศึกษา ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้มีความภาคภูมิใจ ผ่านนิทรรศการภาพถ่ายกลางแจ้ง “ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ” ที่จะจัดแสดงในวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 ที่บริเวณริมบาทวิถีถนนราชวิถี

นายนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และประธานโครงการสายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษา กล่าวว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ หรือ 84 พรรษาในปี พ.ศ.2554 และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมนี้ จึงได้จัดเตรียมนิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ ซึ่งจะเป็นการแสดงภาพถ่ายเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน ช่างภาพอาชีพช่างภาพสมัครเล่น และบุคคลที่มีชื่อเสียง ส่งภาพถ่ายความประทับใจในโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มและมีมากกว่า 4,000 โครงการ เข้ามาร่วมในโครงการจำนวนมาก

โดยจุดเด่นของนิทรรศการกลางแจ้ง “ภาพถ่ายข้างบ้านพ่อ” ถือเป็นครั้งแรกที่จะได้มีการแสดงนิทรรศการกลางแจ้งริมบาทวิถีของถนนราชวิถี ซึ่งเป็นถนนเส้นเดียวที่ขนานไปกับพระตำหนักจิตลดารโหฐานที่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งในวันจัดงานนอกจากประชาชนจะได้ศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริผ่านภาพถ่ายขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งแสงและสีสันบริเวณจัดนิทรรศการอย่างสวยงามแล้ว ยังจะได้ชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษา ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษฉายบนจอ LED ขนาดใหญ่ทุกวัน อีกทั้งยังสามารถชมและซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการพระราชดำริจากทั่วทุกภาค ขณะที่ตามบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บนถนนราชวิถีต่างพร้อมใจกันตกแต่งหน้าบ้าน เพื่อร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ในโครงการสายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษาได้จัดการประกวดภาพถ่าย โดยให้ประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายที่สามารถสื่อถึงความรู้สึก ความหมายและความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหมดเขตส่งในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ และมีการประกวดคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะเปิดรับคำถวายพระพรจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ โดยผลงานภาพถ่ายของประชาชนที่ส่งเข้ามาประกวด รวมถึงผลงานภาพถ่ายของช่างภาพมืออาชีพ ช่างภาพกิตติมศักดิ์ ช่างภาพสมัครเล่นจากทั่วประเทศ ที่มีความประทับใจในโครงการพระราชดำริจะถูกนำมาจัดในนิทรรศการนี้ด้วย

และภาพบางส่วนในโครงการพระราชดำริยังถูกเลือกมาจัดทำเป็นไปรษณียบัตร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 แบบ ได้แก่ ภาพ “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและธรรมชาติ จากพลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ภาพ “อาหารจากผืนป่าของพ่อ” แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากโครงการฝายน้ำล้นห้วยปุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร, ภาพ “ชีวิตใหม่” แสดงถึงความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ชาวเขาที่ได้รับจากโครงการหลวงแปลงทดลองเกษตรที่สูงดอยปะติโด่ บ้านปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ และภาพ “ฉ่ำเย็น” แสดงถึงความชุ่มฉ่ำเย็นที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รวมถึงเณรน้อยที่วัดกองกาน ริมน้ำแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จากช่างภาพมืออาชีพจากมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เป็นไปรษณียบัตรจำนวน 1 ล้านใบ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ส่งคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

ผู้สนใจสามารถซื้อไปรษณียบัตรภาพถ่ายดังกล่าวได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกสาขา ในราคาใบละ 10 บาท นอกจากนี้ยังรวบรวมภาพถ่ายมาจัดทำหนังสือน้อมเกล้า ดิน น้ำ ลม ไฟ จัดจำหน่ายให้ประชาชนในราคาเล่มละ 84 บาท โดยจะเริ่มจำหน่ายในเดือนเมษายน ปี 2554 โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายนำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนที่ต้องการชมนิทรรศการภาพถ่ายข้างบ้านพ่อสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2553 บริเวณถนนราชวิถี

ที่มา : ไทยโพสต์

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com