พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 ธันวาคม 2553 :: 10:12:07 am 47387

สปส. แจ้งฉุกเฉินเบิกได้ ประกันสังคม/ประกันชีวิต

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ ขณะนี้ สามารถใช้สิทธิ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน คืนได้ 2 ทาง ทั้งประกันชีวิต และสิทธิประกันสังคม แต่ต้องอยู่ใน หลักเกณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง

สปส.-วานนี้(11ธ.ค. 53) สำนักงานประกันสังคม หน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การดูแลคุ้มครองลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) ซึ่งกรณีลูกจ้าง ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลใดก็ได้ ที่สะดวก แต่ถ้าหากลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีประกันชีวิตส่วนบุคคล ร่วมอยู่ด้วยก็สามารถ นำค่ารักษาพยาบาลเบิกคืนได้ทั้ง 2 ทางไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตส่วนบุคคล หรือสิทธิประกันสังคมแต่ต้องอยู่ในหลัก เกณฑ์ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง ตามความจำเป็นภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่รวมวันหยุดราชการ โดยดูว่า มีค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถเบิกจากประกันชีวิตส่วนบุคคล และจากสำนักงานประกันสังคม โดยสำนักงานฯ จะพิจารณาตรวจสอบหลักฐานจากใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ที่ผู้ประกันตนสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ส่วนกรณีที่ไม่มีใบเสร็จฉบับจริง จะต้องขอสำเนาใบเสร็จพร้อมตราประทับโรงพยาบาล ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเท่านั้น จึงจะสามารถเบิกคืนได้

ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตน เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุควรรีบติดต่อโรงพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิ ให้รับทราบทันที เพื่อไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ของโรงพยาบาลที่เข้า รับการรักษา ส่วนในกรณีที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และสำเนาบัตรประชาชน มาเบิกเงินคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่าน สะดวก มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506

ที่มา สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
สิทธิศักดิ์

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com