พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 ธันวาคม 2553 :: 17:12:54 pm 46157

สัตหีบจัดงานวันพ่อ ช้างโขลงใหญ่ร่วมถวายพระพร

วันพ่อแห่งชาติ อำเภอสัตหีบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา จัดงานวันพ่อยิ่งใหญ่ จงรักภักดี เชิดชู เทิดทูนพ่อ ขบวนช้างโขลงใหญ่กว่า 40 เชือก แห่ร่วมถวายพระพร

สัตหีบ – วันนี้ (5 ธ.ค. 53) นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ นายนิติ คงกรุต ผู้อำรนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา นายศรชัย ทองยั่งยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน จัดงานวันพ่อแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่ บริเวณลานกิจกรรม หน้าครัววิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เวียนมาบรรจบครบ 83 พรรษา จึงได้จัดงานเพื่อรวมพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี ศรัทธา เชิดชู เทิดทูน ถวายแด่พระองค์ท่าน อีกทั้งประกาศให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพ่อของคนไทย ตั้งแต่พระองค์ทรงเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการ สุดที่จะพรรณนาให้ครบถ้วนได้ พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ไม่เคยเห็นกับความเหน็ดเหนื่อยในพระวรกายในการปฎิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และชันวรรณะ แต่อย่างใด

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ ได้ยึดถือโอกาสนี้คืนกำไรสู่สังคม และถวายอีก 1 ความดี โดยให้พสกนิกรของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานะความเป็น “พ่อ” ให้ลูกพาพ่อเข้าเที่ยวชมสวนนงนุชฟรีในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เพื่อสร้างความรัก ส่งเสริมความอบอุ่น ความสามัคคีในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้จัดกิจกรรมพิเศษ มีขบวนแห่ช้างกว่า 40 เชือก จัดนักแสดงรำถวายพระพรต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พลายเบิร์ด หมอบคลานถวายพวงมาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ช้าง 3 เชือก โชว์ศิลปะบนปลายงวงช้าง วาดภาพต้นไม้ที่กระถาง 3 ใบ สำหรับปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นการน้อมนำ พร้อมทั้งสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “การ ปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ำ และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ” อีกทั้งเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์การปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ ในการดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากผืนป่าอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในแง่การดำเนินชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com