พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 ธันวาคม 2553 :: 11:12:12 am 45454

สาธารณสุข จว.ชลบุรีร่วมลงนาม ร่วมมือสถานพยาบาล

กำหนดตัวชีวัดสำคัญ ในระดับองค์การ คณะกรรมการ และระดับหน่วยงาน ในส่วนของ นโยบายภารกิจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริการรักษาพบยาบาล และตามสภาพปัญหาพื้นที่ ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี

พัทยา – วานนี้ (30 พ.ย. 53) ที่ห้องประชุมวิริยกิจจา ชั้น2 อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐศิริ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชลบุรี พ้อมด้วยคณะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาครัฐต่างๆพร้อมทั้งผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ ได้เดินทางมาร่วมประชุม ในการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 โดยการแปลงสู่การปฏิบัติ และสื่อสารถ่ายทอดสู่ระดับ คปสอ.

ซึ่งมีการกำหนดตัวชีวัดสำคัญ ในระดับองค์การ คณะกรรมการ และระดับหน่วยงาน ในส่วนของ นโยบายภารกิจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริการรักษาพบยาบาล และตามสภาพปัญหาพื้นที่ ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ จึงได้มีการจัดทำแผนการรับรองการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ขึ้น หลังจากที่มีการเซ็นรับรองการลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ได้ทำการมอบโล่เกียร์ติบัตร ให้กับ 3 หน่วยงานสุดยอดแห่งความสะอาดในการดูแลรักษาห้องส้วมแห่งปี

ในการนี้ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้ออกประเมินโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อคัดเลือกหน่วยงาน ผู้ประกอบการ สถานที่ ต่าง ๆ ส่งส้วมเข้ารับการคัดเลือก ผลการคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี2553 ระดับเขต จำนวน 3 แห่ง ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเภทตลาดสด ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ ประเภทห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพื้นที่ทั้ง 3 แห่งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ว่าเป็นพื้นที่สุดยอดของส้วมสะอาด จึงได้ทำการมอบโล่เกียร์ติคุณให้กับเจ้าของกิจการทั้ง 3 พื้นที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com