พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 ธันวาคม 2553 :: 11:12:07 am 48546

อบรมจนท.ชลบุรี จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

ชลบุรี – วานนี้ (18 ธ.ค. 53) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลถนน ช้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน ข้อมูลตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งจะถูกนำไปแสดงผลเป็นรูปภาพและตัวอักษรในไฟล์รูปแนบบต่าง ๆ ตามแต่การเรียกใช้ของ USER ทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ วินโดว์ ลีนุกช์ และยูนิกส์ และรองรับการทำงานตามมาตรฐานของ Open Geospatial Consortium (OGC) โดยทำหน้าที่ประมวลผลคำร้องขอจากฝั่งผู้ใช้ และทำการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล แล้วแปลงให้ข้อมูลให้อยู่ในรูปบิดแมป การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทำบงานอยู่บนพื้นฐานของ Web Base Application โดยเพิ่มฟังชั่นของ Broadcast GIS (Google earth) เข้ามาแสดงร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลข้อมูลให้มากขึ้น โดยการเรียกดูข้อมูลนั้นจะเรียกดูผ่าน web browser ทึ่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป

สำหรับการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาระบบข้อมูล ได้มีการออกแบบระบบติดตามความก้าวหน้าของวาระงานจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลถนน ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน ข้อมูลตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรม มาใช้ในการเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจเข้าโปรแกรมใช้งานระบบสามารถเรียกใช้โดย web browser ต่าง ๆ ได้เช่น internet explorer โดยเรียกมายัง URL ของระบบโดยตรงคือ http://123.242.172.130:8099/chonburi/index.php นอกจากนี้ยังสามารถเข้าระบบผ่านเว็บจังหวัดชลบุรี http://chonburi.go.th ได้อีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com