พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 ธันวาคม 2553 :: 14:12:53 pm 47991

โครงการดี ประกวดเรื่องเล่า “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการประกวดเรื่องเล่าภายใต้แนวคิด “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน” ส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมมอบรางวัลทุกระดับมูลค่ากว่า 6 แสนบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้แนวคิดการบริหารเงิน อย่างรู้คุณค่า ผ่านโครงการประกวดเรื่องเล่า “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน” ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นรากฐานสำคัญสู่การสร้างวัฒนธรรมการออมอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

เปิดเวทีการส่งผลงานเขียนสำหรับผู้เข้าประกวด 3 ระดับ คือ 1) ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอาชีวศึกษา 3) ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป  สำหรับผู้ที่สนใจร่วมถ่ายทอดจินตนาการและพลังการเขียนอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ อาคาร   ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือส่งทาง E-mail ที่ chalard_orm@set.or.th สิ้นสุดระยะเวลารับผลงานเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2554 และจะมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวันที่ 28 เมษายน 2554 พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ ที่รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดเผยแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ S-E-T Call Center 0-2229-2222 หรือ chalard_orm@set.or.th   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th และ www.tsi-thailand.org

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

nutchaya yabueng

nutchaya yabueng