พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มกราคม 2554 :: 11:01:33 am 51527

ชลบุรีจัดงานวันครู มอบโล่“ครูดีในดวงใจ”

โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี จัดงานวันครูประจำปี 2554 น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที พร้อมมอบโล่ “ครูดีในดวงใจ” และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

สัตหีบ – วานนี้ (16 ม.ค. 54) นายมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานจัดงานวันครูประจำปี 2554 พร้อมมอบโล่ ครูดีในดวงใจ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554 ณ.หอประชุมโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายไมตรี สอยเหลือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติ

ซึ่งในวันครูปีนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ได้กำหนดให้คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จำนวน 11 โรงเรียน ร่วมประกอบพิธีวันครู ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และได้ทำการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 96 คน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นจำนวน 2 คน รองผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นจำนวน 4 คน ครูดีในดวงใจ จำนวน 62 คน ครูอัตราจ้างดีเด่นจำนวน 18 คน และพนักงานบริการดีเด่นจำนวน 10 คน

ภายในงานยังได้จัดพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดนาจอมเทียน จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว และอ่านสารวันครู โดย นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานจัดงานวันครูประจำปี 2554 หลังจากนั้น นางวันท้าย สอยเหลือง ครูอาวุโสนอกประจำการ นายมนูญ เชื้อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ครูอาวุโสในประจำการ นำคณะครู อาจารย์จากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี สวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนำกล่าวคำปฎิญาณตน

นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ประธานจัดงานวันครูประจำปี 2554 กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถือเป็นวันครู ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตให้ความรู้ ให้ความเมตตา ให้ความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจากบิดามารดาแล้วก็มีครูเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นลำดับต่อมาโดยครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้รวมทั้งให้ความรักความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี

นายมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้คุณค่าแก่วิชาชีพครู และบูชาครูว่าเป็นอาจารย์ที่ควรค่าแก่การยกย่องนับถือ โดยเฉพาะในอดีตเราได้ให้ความสำคัญแก่ครูเป็นอย่างมาก ซึ่งมองว่าครู คือ บุคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดความรู้ด้วยความเสียสละ โดยไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย และผลประโยชน์ส่วนตัว แม้ว่าต่อมาจะมีการพัฒนาระบบการศึกษา ทำให้เกิดการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับต่างๆ แต่สังคมไทยในปัจจุบันก็ยังคาดหวังว่าครูยังมีหน้าที่มิใช่เพียงแค่การให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่รวมไปถึงการอบรมเด็ก และเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม

เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จที่เจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังสำคัญของสังคม บ้านเมือง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็น พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ได้เคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหน้าที่ของครูว่า งานของครูเป็นงานพิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่น ๆ ได้โดยยาก ผลตอบแทนที่สำคัญย่อมเป็นผลทางใจได้แก่ ความปีติชุ่มชื่นใจ ที่ได้ฝึกสอนคนให้ได้ดี มีความเจริญประการหนึ่งกับได้ผูกพันจิตใจคนเป็นพันเป็นหมื่นไว้ได้อย่างแน่นแฟ้น อีกประการหนึ่ง ผลตอบแทนเช่นนี้เมื่อมองดูอย่างลึกซึ้ง ย่อมจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง บทบาทของครูจึงมีการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากการมองปัญหาไปสู่โอกาสที่ดีกว่า

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com