พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มกราคม 2554 :: 11:01:23 am 51631

ม.บูรพาสัมมนา โอกาส-ลู่ทาง การค้าในอาเซียน

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสัมมนา “โอกาสและลู่ทางการค้าในอาเซียน” เพื่อให้คณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ได้รับความรู้ ดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งเทคนิคและการหลบหลีกภัย เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดอาเซียน

ชลบุรี – วานนี้ (17 ม.ค. 54) นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง โอกาสและลู่ทางการค้าในอาเซียน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 8 อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายให้คณะวิชาต่างๆ เน้นและให้ความสำคัญเรื่องข้อตกลงอาฟต้า (AFTA) เพราะข้อตกลงนี้ คนไทยไม่สามารถจะหลบหลีกได้ต่อไป

ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กล่าวว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ถือเป็นคณะวิชาด้านบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท – เอก มีความตระหนักถึงในเรื่องนี้มาก จึงได้ดำเนินการร่วมมือกับวิทยาลัยแสงสวรรค์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปเปิดศูนย์เรียนและร่วมมือกับกระทรวงแผนการและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพานิสิตเก่าไปดูลู่ทางการลงทุน การค้า เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างประเทศคู่สัญญา ถือเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอีกด้วย

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่เป็นสถานศึกษาของรัฐแห่งแรกในภาคตะวันออกได้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน และด้านการเรียน การสอน เพื่อรองรับข้อตกลงอาเซียนที่จะมาถึงอีก 4 ปี ข้างหน้าและในการจัดบรรยายครั้งนี้เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มอบหมายให้คณะพาณิชยศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โอกาสและลู่ทางการค้าในเอเซียน เพื่อให้บริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป

อีกทั้งยังให้คณาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตทั้งในมหาวิทยาลัยบูรพา และสถานศึกษาอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้ โอกาสและลู่ทางวิธีที่จะดำเนินธุรกิจพร้อมทั้งเทคนิคและการหลบหลีกภัย การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อผู้เข้าฟังบรรยายในวันนี้อีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com