พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2554 :: 10:01:47 am 50830

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา จัดกิจกรรมวันเด็ก

อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2554 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กดีมีคุณธรรม

พัทยา-วานนี้ (8 ม.ค.54) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสุเพียร จึงเกรียงไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 100 ทุน โดยมีนายส่วน พนมวัฒนากุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นางศุภกร เลิศประไพ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี คณะรองประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับทุน ร่วมให้การต้อนรับ

นายส่วน พนมวัฒนากุล ในนามประธานการจัดงานกล่าวรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จึงเห็นควรให้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 ที่ได้จัดติดต่อกันมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญและเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กเติบโตด้วยความมั่นใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กดีมีคุณธรรมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีกด้วย

ต่อมานายสุเพียร จึงเกรียงไกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ได้อ่านสารจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 พร้อมกับลั่นกลองสะบัดไชยเปิดงาน และกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ก่อนที่จะให้โอวาทกับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานว่า “อยากฝากให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเองโดยการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ-แม่ ครู-อาจารย์ และญาติผู้ใหญ่ ศึกษาคำสอนทางศาสนาเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ หลีกเลี่ยงอบายมุข ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คือ “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”

จากนั้นได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กดีมีคุณธรรมจำนวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 100 คน เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางความปลาบปลื้มของผู้ปกครองที่พามารับทุน นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมชาติรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์นานาชนิด ภายในอุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา และยังได้ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com