พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 มกราคม 2554 :: 11:01:46 am 50904

อุปสมบทหมู่พระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

กรุงเทพฯ-วานนี้(9 ม.ค.54)โครงการอุปสมบทพระสงฆ์ 999 รูป เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อให้ผู้ร่วมอุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกงานหนึ่ง ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน พระองค์ท่านยังทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภก ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่นเรืองไห้เป็นศาสนาของชาติ เป็นศาสนาที่มุ่งสอนให้พุทธศาสนิกชนประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคำนอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ยังประโยชน์ต่อความสุข ความสงบ ความเจริญของพุทธศาสนิกชน และชาติบ้านเมือง ในฐานะที่พวกเราเป็นพสกนิกรที่อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์จักต้องแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งการอุปนสมบทพระสงฆ์ 999 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในครั้งนี้ ยังเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังศรัทธาของพุทศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี ที่เห็นความสำคัญของการอบรมบ่มนิสัยของลูกหลาน ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ทั้ง 999 รูป มีภารกิจที่สำคัญก็คือ ในวันที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น.โดยรัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบทธรรมจักรฯ พร้อมกับพระนวกะ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

waragron