พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กุมภาพันธ์ 2554 :: 13:02:21 pm 54619

คอบร้าโกลด์ ฝึกอพยพประชาชน

COBRA GOLD 2011 ฝึกการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทำสงคราม (MOOTTW)

สัตหีบ – เร็วๆนี้ (12 ก.พ. 54) พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร ร่วมด้วยฯ ฯพณฯ ท่าน มิสเตอร์ คาโยจิ โคมาชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและมิสเตอร์ รันดันน์ เบนเนท เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำภูมิภาคเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) ของกองกำลังทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 11 ณ บริเวณหาดยาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  รองเสนาธิการทหาร กล่าวว่า สำหรับการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) เป็นอีกสาขาหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากการทำสงคราม (MOOTTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือและรักษาความปลอกภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาอันมีผลสืบเนื่องจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่างๆ โดยจำลองมาจากสถานการณ์การฝึกฯ ดังกล่าว แบ่งการประกอบกำลังออกเป็นหมู่เรือลำเลียง ประกอบด้วย เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวง มัตโพน และ USS ESSEX กำลังรบยกพลขึ้นบก ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพและชุดระวังป้องกันและกำลังสนับสนุนทางอากาศ โดยการฝึกครั้งนี้ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC) จัดแบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ได้แก่ฐานต้อนรับและลงทะเบียน ฐานตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด ฐานคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน ฐานการรักษาพยาบาล ฐานการขนส่งและส่งกลับ โดยในปีนี้ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการฝึกด้วย ทั้งนี้ในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา  ก็เพื่อที่จะให้หน่วยต่างๆ ที่ร่วมการฝึกฯ สามารถมองเห็นภาพของการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหา ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การจริงได้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com