พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:16 am 56702

ชลบุรีจัด Big Cleaning Day เพื่อประชาชน

ชลบุรีจัดงาน Big Cleaning Day ขึ้นเพื่อทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เป็นการสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีต่อบุคลากรในสำนักงาน และที่สำคัญจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ชลบุรี – วานนี้ (25 ก.พ. 54) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนในปี 2554 นั้น จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ว่าการอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ของจังหวัดชลบุรี ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ ปีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสถานที่ตั้งสำนักงาน ทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนบริเวณทางเดินให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ปรับปรุงป้ายบอกชื่อหน่วยงานให้มีความสวยงาม มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานประกอบ เช่น ผู้บริหารหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานประกอบ เช่น ผู้บริหารหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ โครงการสร้างรวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ และตรวจตรากำกับดูแลให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น กิจกรรม 5 ส. เป็นต้น

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัด ให้มีความสวยงามนั้น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ทุกจังหวัดปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ราชการ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร รวมถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ และในวันนี้เป็น Kick Off ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้หันมาสนใจในเรื่องของการปรับปรุงทัศนียภาพของสถานที่ราชการ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการหลายๆ ประการ เช่น เป็นประโยชน์ในเรื่องของการจัดเก็บ หรือรักษาเอกสารสำคัญทางราชการ รวมถึงเป็นการสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีต่อบุคลากรในสำนักงาน และที่สำคัญจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com