พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กุมภาพันธ์ 2554 :: 12:02:40 pm 55522

ทหารเตรียมเข้าผลัด พื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฝึกทบทวนความพร้อมกำลังพล ร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสงขลา สร้างความชำนาญยุทธวิธีการรบ และความแข็งแกร่ง เตรียมเข้าผลัดเปลี่ยนหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ปกป้องอธิปไตย และรักษาความสงบของชาติ

สัตหีบ – วานนี้ (17 ก.พ. 54) พลเรือตรี ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ได้มอบหมายให้ นาวาเอก อดิเรก ชมพูนุช รองผู้บัญชาการฯ เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมี นาวาเอก บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้อำนวยการฝึกในครั้งนี้ ณ กองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ การฝึกได้เป็นไปตามแผนการฝึก และสนับสนุนการฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี 2554 โดยมีศูนย์การฝึกเป็นหน่วยรับผิดชอบ ในการจัดการฝึกทบทวนกำลังพลของหน่วยที่เตรียมเข้าผลัดเปลี่ยน หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 หน่วยฝึก คือ การฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการ กองร้อยรักษาความปลอดภัย สนามบินจังหวัดนราธิวาส และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อฝึกทบทวนกำลังพล ให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติราชการ ในวงรอบการผลัดเปลี่ยนช่วง เดือนเมษายน 2554 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้มีจำนวน 258 นาย ประกอบด้วย กำลังพลกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน จังหวัดนราธิวาส มีกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นหน่วยจัดกำลัง และกำลังพลหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา มีกรมรักษาฝั่งที่ 1 เป็นหน่วยจัดกำลัง โดยมีห้วงการฝึกระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 30 วัน การฝึกจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การฝึกภาคทฤษฎี จำนวน 15 วัน โดยเน้นให้มีการบรรยาย และทำการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลเกิดทักษะการปฏิบัติมากขึ้น ส่วนอีกขั้นตอนคือ การฝึกภาคสนาม จำนวน 15 วัน ประกอบด้วย การฝึกสถานี การฝึกยิงอาวุธประจำกาย อาวุธประจำหน่วย การขว้างลูกระเบิด และการฝึกปัญหาต่อเนื่อง ในการฝึก กำลังพลในหน่วย กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน จังหวัดนราธิวาส จะใช้พื้นที่สนามบินพัทยาเป็นพื้นที่การฝึก และกำลังพลในหน่วย ปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา จะใช้พื้นที่กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่การฝึกตลอดระยะเวลาในห้วงการฝึก

นาวาเอก อดิเรก  ชมพูนุช  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ได้กล่าวกับกำลังพลว่า ตลอดระยะเวลาห้วงการฝึก ให้กำลังพลทุกนายจงตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุด ให้เกิดความชำนาญ รวมไปถึงการฝึกฝนให้ร่างกายมีความอดทนแข็งแกร่ง ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานที่ตั้งหน่วยที่กำลังพลจะต้องเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ล้วนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ตลอดเวลา และจากสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น นั้นหมายถึง ทหารทุกนายจะต้องมีพร้อมในยุทธวิธีด้านการรบในทุก ๆ ด้าน เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรักษาปกป้องที่ตั้งหน่วยให้ปลอดภัย รวมถึงการดูแลความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน อันเป็นภารกิจที่สำคัญ แม้เอาชีวิตแลกก็ต้องยอ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com