พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กุมภาพันธ์ 2554 :: 11:02:02 am 55308

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

กองข่าว และกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ปฎิบัติการเชิงรุก เดินสร้างความสมานฉันท์ ทหารมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนท้องถิ่น สร้างพลังสามัคคี ลดความขัดแย้ง ลดปัญหายาเสพติด ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ขานรับ เชิดชู เทิดทูน จงรักภักดี สถาบันพระมหากษัตริย์

พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้แทน พลเรือโท ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที 1 ประธานเปิดประชุม เรื่อง กองทัพเรือกับการมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมี นาวาเอก มนตรี รอดวิเศษ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน รายงานประเด็นปัญหาที่นำมาพิจารณาการประชุม ในเรื่อง ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาลักลอบทำการประมงผิดกฎหมาย ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งมี ผู้แทนจาก เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตลอดจนผู้นำชุมชน

พลเรือตรี ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาที่ทุกหน่วยงานพบ และหนักใจมากที่สุด ก็คือ ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ระบาดลึกเข้าไปสู่ครอบครัว สถานศึกษา ร้านเกมอินเทอร์เน็ต ร้านอาหาร สถานบริการ และสถานบันเทิงต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ในวาระแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐคงไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือปราบปรามให้หมดสิ้นไปได้ นอกเสียจากประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพจะต้องมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาในครอบครัวของตัวเองก่อน ถ้าทุกครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาให้บุคลากรในครอบครัวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทุกกรณี ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน ส่วนปัญหาทางด้านท้องถิ่น สังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกับประชาชน สอดส่องดูแล บุคคลพลัดถิ่นที่เข้ามาอาศัยในท้องที่และมีพฤติกรรม เสพ จำหน่ายยาเสพติด แล้วให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการติดตาม จับกุมมาดำเนินคดี

ในส่วนของ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว และมีเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน หาข่าวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตั้งแต่จังหวัดตราด จนถึง จังหวัดชุมพร มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมการขนยาเสพติดทางด้านทะเล จัดทีมวิทยากรลงพื้นที่ให้ความรู้ ให้นักเรียน ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการแจ้งเบาะแสมายัง กองข่าว ทัพเรือภาคที่ 1 จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ร่วมมือกันเพื่อให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดน้อยลง จะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีคุณภาพ และสังคมท้องถิ่นเกิดความสงบสุข

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com