พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 กุมภาพันธ์ 2554 :: 11:02:10 am 56066

นักศึกษา โวย!ถูกสั่งปิดศูนย์การเรียน

นักศึกษาเทียบโอนศูนย์สัตหีบ โวย หวั่นถูกลอยแพ หลังผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ออกหนังสือราชการ แจ้งผู้ประสานศูนย์การเรียนเทียบโอนประสบการณ์ สัตหีบ และนักศึกษาเกือบ 500 คน เรื่อง ปิดศูนย์การเรียน ศูนย์บางเสร่สัตหีบ ชลบุรี เตรียมเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ออกมาชี้แจง


ชลบุรี-วานนี้(21 ก.พ.54) นางสาวพัชรวรินทร์ รักษาราษฎร์ ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับหนังสือจาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่ ศธ.0661.01/207 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การปิดศูนย์การเรียน ลงนามโดย นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และหนังสือฉบับดังกล่าวได้ให้นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ระดับ ปวช. และปวส. ทราบโดยได้แนบประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดการอาชีวศึกษานอกสถานที่ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการการจัดอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งานอาชีพ และคอร์ลัมหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรื่อง การสั่งปิดศูนย์เทียบโอนอาชีวะนอกที่ตั้ง จำนวน 164 ศูนย์ทั่วประเทศ ทำให้นักศึกษาประจำศูนย์บางเสร่สัตหีบ เกือบ 500 คน หวั่นว่าจะถูกลอยแพ เรียนไม่จบ ทั้งที่ได้เรียบมาแล้วหลายเดือน จึงเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ออกมาชี้แจง และให้คำยืนยันที่แน่ชัดตามที่ได้แจ้งปิดศูนย์การเรียน

ต่อมานักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. สาขาต่าง ๆ ได้ส่งตัวแทนมาขอคำชี้แจงจาก ว่าที่ พันตรี วัชรพล ลักษณคล้าย คณะกรรมการสังกัดวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และ นางสาว พัชรวรินทร์ รักษาราษฎร์ ผู้ประสานงานศูนย์การเรียน และผู้บริหารสำนักงานโครงการ ได้กล่าวว่า ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อน ได้รับหนังสือแจ้งพร้อมกับนักศึกษาทุกคน ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้ลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาการเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต โดยมี นายสมหมาย ศรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นางสุพรรณ บุลสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ว่าที่ร้อยเอก เชาวลิต ยุทธนาวา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพัชรวรินทร์ รักษาราษฎร์ ผุ้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ และ ว่าที่ พันตรี วัชรพล ลักษณคล้าย ได้ร่วมลงนามข้อตกลงไว้แล้วเมื่อ 1 ตุลาคม 2553 และทางนายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ ได้เรียนเชิญให้ทางวิทยาลัยจัด คณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา มาทำการเปิดการเรียน การสอนในระบบเทียบโอน เนื่องจากมีข้าราชการทหาร ตำรวจ และครอบครัว สนใจเข้าเรียนในภาคสมทบในสาขาวิชาชีพกันเป็นจำนวนมาก

นางสาวพัชรวรินทร์ กล่าวอีกว่า นักศึกษาเกือบ 500 คน เกิดความสับสน เพราะศูนย์ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไว้บ้างแล้วทำให้นักศึกษาขาดความเชื่อมั่น จึงได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบในเบื้องต้น ตามหนังสือเรื่องการแจ้งปิดศูนย์ นั้นมิได้หมายความว่าจะยกเลิกการเรียน การสอนทั้งหมด เพียงแต่ไม่อนุญาตให้รับนักศึกษาเพิ่มเติม โดยจะให้นักศึกษาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเรียนจบตามหลักสูตร หรือถ่ายโอนนักศึกษาให้กับวิทยาลัยฯในท้องที่จังหวัดชลบุรี ต่อไป แต่นักศึกษาก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีการโอนนักศึกษาไปอีกศูนย์หนึ่งที่มีการเปิดรองรับกันไว้แล้วในพื้นที่บางเสร่สัตหีบ หรือไม่เพราะนักศึกษายังยืนยันว่า รักสถาบันที่ตัวเองเต็มใจสมัครเข้ามาศึกษาในขณะนี้ ก็คือ ต้องการจบหลักสูตร ได้รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นเกียรติ และศักดิ์ศรีของตัวเอง จึงต้องการขอคำยืนยันจาก นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกูลงาม มาชี้แจงและให้ความมั่นใจกับนักศึกษาด้วยตัวเอง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

nu

seven