พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:37 am 54417

รร.เมือง11 เปิดบ้านวิชาการ ดันการศึกษาสู่สากล

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 จัดงานเปิดบ้านวิชาการนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ มัธยมสาธิตพัทยา พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล

พัทยา – วานนี้ (11 ก.พ. 54) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ “มัธยมสาธิตพัทยา พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล” พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 11 โดยภายในงานได้มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ มัธยมสาธิตพัทยา พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล  ที่จัดโดยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เมืองพัทยา 11 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เติบโตกลายเป็นคนดี มีความสามารถ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยบรรยากาศภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมด้านโครงงาน การโชว์ความสามารถในการตอบปัญหาทางด้านวิชาการ การแสดงความสามารถทางด้านการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และผลงานทางด้านศิลปะ ของนักเรียน

ด้านนาย วัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ “มัธยมสาธิตพัทยา พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล” โดยคณะผู้บริหาร และครูของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาและการแสดงผลงานของนักเรียนโดยเฉพาะโครงงาน การแข่งขันด้านวิชาการต่างๆ กิจกรรมด้านการแสดงบนเวที เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้มาตรฐานและระดับคุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นพลังเสริมนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ได้ทำงานร่วมกันในกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังรู้จักใช้ความรู้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะครูและนักเรียน และสิ่งที่สังคมไทยและชุมชนของเราต้องดำรงรักษาไว้คือภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม ผสมผสานกับชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไป และจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

mild

noon