พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:13 am 54070

สวนนงนุชร่วม ม.เกษตรศาสตร์ ลงนาม MOU

มหัศจรรย์ไทยแลนด์ 4 ภาค “Fantastic Thailand” แผนพิชิตรางวัลสุดยอด THE BEST “กัมพล ตันสัจจา” ลงนามร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประกวดจัดสวนงาน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ ปี 2011 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จำลองพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สัญญาลักษณ์เด่น 4 ภาค และประเพณีลอยกระทง แสดงศักยภาพ ต่อยอดท่องเที่ยวไทย

สัตหีบ – วานนี้ (8 ก.พ.54) รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความร่วมมือลงนามทางวิชาการ กับ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ห้องอาหารสกาล่า กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันเป็นตัวแทนประเทศไทย จัดทำแบบจำลองพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สัญญาลักษณ์เด่น 4 ภาค และประเพณีลอยกระทง เข้าร่วมประกวดการจัดสวนโชว์ ในงาน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์  ปี ๒๐๑๑ (Chelsea Flower Show 2011) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2554  เพื่อโชว์อัตลักษณ์ที่โดดเด่น และเชิดชูเอกลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว สนับสนุน อนุรักษ์ รณรงค์ให้ชาวโลกตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พันธุ์พืช ไม้ดอก ไม้ประดับอย่างสมดุล ตลอดจนการออกแบบ การตกแต่งที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันและอนาคต

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนาม (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ ก็ด้วยความสำนึก ในฐานะที่เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เรียนปรึกษากับท่านอธิการบดี เรื่องความร่วมมือประกวดจัดสวน ซึ่งผมเห็นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อีกทั้งกระผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเกียรติ ชื่อเสียง เกียรติยศต่อวงศ์ตระกูล และหลายปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อร่วมกันระดมภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ วางแผน การออกแบบ การค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของไทย ให้เกิดความสมดุล และเหมาะสม ด้วยการนำศาสตร์ และศิลป์ มาประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว โชว์ความเป็นไทยให้มากที่สุด กลมกลืนกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วิชีวิตคนไทย ต้องให้ชาวโลกตะลึง และกล่าวขานว่าเป็น “Fantastic Thailand” หรือ มหัศจรรย์ไทยแลนด์  ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กติกา ในการส่งเข้าประกวดของสมาคม Royal Horticultural Society หรือ RHS องค์กรการกุศล เชลซี ประเทศอังกฤษ ซึ่งในปี 2011 ที่สำคัญสวนนงนุชพัทยา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันเดินทางไปจัดสวนประกวดในปีนี้  จึงมีความคาดหวังสูงสุดว่าจะต้องพิชิตรางวัล “THE BEST” กลับมาเป็นรางวัลให้กับคนไทยทั้งประเทศ

นายกัมพลหรือคุณโต้ง ยังกล่าวอีกว่า สวนนงนุชพัทยา เป็น 1 ในสมาชิกของ สมาคม Royal Horticultural Society หรือ RHS องค์กรการกุศล เมืองเชลซี ประเทศอังกฤษ และฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลประกวดการจัดสวนของประเทศอังกฤษ หลายรายการ แต่รายการ เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์  เป็นการจัดประกวดที่ได้รับยอมรับจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ทั่วโลก มีประเทศที่สนใจส่งเข้าประกวดนับร้อยประเทศ โดยใช้การตัดสินที่มีมาตรฐานเดียวกัน ด้วยการใช้สิ่งประดิษฐ์ 20 เปอร์เซ็นต์ และธรรมชาติ 80 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยโดยสวนนงนุชพัทยา ได้ใช้ดอกไม้ประดับสิ่งประดิษฐ์ของประเทศไทย จนสามารถชนะใจคณะกรรมการ ตัดสินให้ผ่านเกณฑ์ รับรางวัลเหรียญทอง (GOLD AWARD) ประจำปี 2010 มาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศ เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย

ส่วนทางด้าน รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือนอกจากจะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวดจัดสวน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์  ปี 2011 แล้ว สวนนงนุชพัทยายังได้ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับภูมิทัศน์ให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยน่าเรียน นายกัมพล ตันสัจจาจึงได้ร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การเข้าร่วมเดินทางในงานประกวดการจัดสวน เชลซี ฟลาวเวอร์โชว์ ปี 2011 ทั้งหมด  ส่วนทาง “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ   ให้การสนับสนุนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางวิชาการ จัดทำเอกสารเผยแพร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่  8 กุมภาพันธ์  2554  ถึง  วันที่  8  กุมภาพันธ์  2554 การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  กระทำได้โดยความตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกบันทึกข้อตกลง  ต้องแจ้งให้ฝ่ายอื่นๆ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com