พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มีนาคม 2554 :: 10:03:25 am 59320

ค่ายวิศวกรรม สร้างกล้องพีวีซีดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

สวทช.และบริษัท วีนิไทย จับมือจัดค่ายวิศวกรรม กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ส่งเสริมเยาวชนเป็นนักประดิษฐ์ สร้างกล้องดูดาวขนาดใหญ่ใช้งานได้จริง

พัทยา-วานนี้ (25 มี.ค. 54) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ค่ายวิศวกรรม กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา โดยมี ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธ์วดี หัวหน้าโครงการฯสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Mr. Guenther Nadolny กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตจังหวัดระยองและโรงเรียนในเขตพื้นที่การดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมในกิจกรรมค่ายวิศวกรรม

  

ด้านดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิศวกรรม กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังรุดหน้าก้าวไกล และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิศวกรรม เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมออกแบบและการสร้างกล้องดูดาวซึ่งใช้ท่อพีวีซีเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิศวกรรมตั้งแต่การออกแบบ การลงมือประดิษฐ์ การทดสอบ และการปรับปรุงผลงาน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชน เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีในอนาคตได้ และกล้องดูดาวที่นักเรียนร่วมกันสร้างขึ้น โรงเรียนและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะได้รับกลับไปเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวดาราศาสตร์ของนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป

 

ด้านดร.สวัสดิ์ ตันติพันธ์วดี หัวหน้าโครงการฯสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานโครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับบริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน) โดย สวทช.จะเป็นผู้วางแผนการดำเนินกิจกรรมรวมถึงรับผิดชอบกิจกรรมด้านวิชาการ และบริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน) จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและบริหารจัดการเรื่องสถานที่ในการจัดค่ายโครงการฯ ซึ่งมีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 โดยจัดกิจกรรมค่ายฯรวม 8 ครั้ง สร้างกล้องดูดาวขนาด 200 มิลลิเมตร จำนวน 84 ตัวมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 84 โรงเรียน และสร้างกล้องดูดาวขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 15 ตัว มอบให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จำนวน 15 ศูนย์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท

  

ด้าน Mr. Guenther Nadolny กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังมีการขาดแคลนอยู่ การพัฒนาทรัพย์กรบุคคลโดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทวีนิไทยฯจึงร่วมมือกับ สวทช.ดำเนินโครงการ กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ขึ้น ทางบริษัทฯมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯที่ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยในอนาคต และหวังว่าว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจและปลูกฝังเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และดาราศาสตร์แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาต่อไป

 

ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าวมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจำนวน 7 และโรงเรียนจาก 6 จังหวัดในเขตพื้นที่การดูและของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว คือ จ.สระแก้ว จ.นครนายก จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.จันทบุรี โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน

 

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com