พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2554 :: 13:03:59 pm 59220

บางเสร่ เปิด 8 ศูนย์บริการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน สถานเสาวภากาชาดไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี แนวร่วมพัฒนาเครือข่ายเพื่อเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 เปิด 8 ศูนย์บริการคุมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัข และแมว

สัตหีบ-วันนี้ (25มี.ค.54) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการ จำนวน 8 ศูนย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิดสุนัข และแมว ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์

โดยมี นายสามารถ แสงสนธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโครงการขยายเครือข่ายไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบ เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้ เทศบาลตำบลบางเสร่ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี สำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก สถานเสาวภากาชาดไทย ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัท A.D.House บางเสร่ และชุมชนต่าง ๆ ด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทำหมันถาวรในสุนัขเพศผู้ด้วยการฉีดยาเข้าอัณฑะ การฉีดยาคุมกำเนินให้สุนัข และแมวเพศเมีย

นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ กล่าวว่า พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นพื้นที่ติดชายทะเลจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีท่าเทียบเรือ ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการหลากหลายให้บริการกับท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องร่วมกันสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในทุกระดับในเรื่องของความปลอดภัย อีกทั้งสร้างแรงผลักดันให้พื้นที่มีการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการหาแนวร่วมระดับชุมชน ส่วนราชการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และองค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และพร้อมที่จะขยายโครงการนี้อย่างทั่วถึงด้วยการเปิดศูนย์บริการ 8 ศูนย์ 8 ชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำสุนัข และแมว มารับบริการอย่างทั่วถึงอีกด้วย

และยังได้กล่าวอีกว่าการเปิดศูนย์บริการ 8 ศูนย์ ในการรับขึ้นทะเบียนสุนัข แมวที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขเพศผู้ด้วยการฉีดยาเข้าลูกอัณฑะ บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีถูกรบกวนจากสัตว์ตามเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 และที่สำคัญการดำเนินโครงการนี้เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนนำในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชุมชน ประหยัดเวลาในการนำสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีน ทำหมันถาวร เพื่อให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นและตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย เพื่อลดอัตราการแพร่ขยายพันธุ์ การเกิดของสุนัข และแมว เพื่อจัดระเบียบสุนัขจรจัด เพื่อบูรณาการจัดทำแผนปฎิบัติการ และโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับจังหวัดชลบุรี และเพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com