พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มีนาคม 2554 :: 13:03:59 pm 58956

รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์

จังหวัดชลบุรี จัดอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี 2554

พัทยา-วานนี้ (22 มี.ค. 54) ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายสมชาย ศิโรรัตน์ นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกันเปิดงานโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี 2554 “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” โดยมีประชาชนในจังหวัดชลบุรีให้ความสนใจเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการค้าเด็ก สตรี หรือแรงงานมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการหลายด้าน เพื่อบรรเทาปัญหา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ ทางด้านนโยบายมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคม และมาตรการทางความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือการพัฒนาประเทศที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกับเด็กและสตรี เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นจะต้องมีการรณรงค์ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เกิดจริยธรรม คุณธรรม พร้อมทั้งตระนักถึงปัญหาและมีความรู้ความเข้าใจ สามารถป้องกันตัวเองจากภัยการค้ามนุษย์ได้

โดยการจัดอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี 2554 “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” ขึ้นสืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเป็นที่เสียงซึ่งมีปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกๆ ด้าน ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลสถานการณ์ รูปแบบ แนวทางป้องกันตนเองจากขบวนการค้ามนุษย์ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนัก และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ของกลุ่มเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมีความซับซ้อนหลากหลายและครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ซึ่งมีการลักลอบขนย้ายคนข้ามประเทศเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการบังคับเป็นขอทานการใช้แรงงานเยี่ยงทาส ในรูปแบบแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแรงงานในเรือประมง ซึ่งจังหวัดชลบุรีก็ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่เข้ามาประกอบอาชีพรับจ้าง รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่อาจถูกหลอกลวง หรือแสวงหาประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ทั้งด้านอุตสาหกรรม และด้านการท่องเที่ยว จึงทำให้มีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาประกอบอาชีพ รวมทั้งยังมีนักท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่พักอากาศต่างๆ เช่น หากพัทยา บางแสน เกาะล้าน เกาะสีชัง ซึ่งแม้ว่าจะมีการดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องแล้ว แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์กับหญิงสาว เด็กหญิง เด็กชาย หรือแม้แต่ผู้ชายวัยฉกรรจ์

โดยการจัดอบรมโครงการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปี 2554 “รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์” ในครั้งนี้ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เชิญผู้มีความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรง อาทิ พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวญิช คุณพงศ์ชนก กันกลับหรือน้องวิว อดีตนักกีฬาเทควันโด้ทีมชาติไทยและมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2552 เป็นวิทยากรให้ความรู้คาวมเข้าใจให้กับผู้ที่เข้าอบรมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียนและชุมชน ให้ประสบความสำเร็จต่อไป ซึ่งทางจังหวัดชลบุรีจะให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากมีผู้ใดพบเห็นหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี หรือโทร.1300 ได้ทุกเวลา นายพงษ์ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าว

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com