พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มีนาคม 2554 :: 16:03:02 pm 59558

รัฐร่วมเอกชน เดินรณรงค์ อนุรักษ์ทะเลอ่าวบางเสร่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา กว่า 20 หน่วยงาน รวมพลังร่วมกันเดินรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหันมาช่วยกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่าวบางเสร่ ให้ธรรมชาติใต้ท้องทะเลกลับสู่ถิ่นคืนวิถีชีวิตที่ดีแก่ประมงและชาวบ้านในชุมชน

สัตหีบ-วันนี้ ( 28 มี.ค. 54 ) นายปิ่นโสม นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอ่าวบางเสร่ โดยมี นาวาเอก พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ นาวาเอกวสันต์ ไตรจิต รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ นายสมศักดิ์ รัตนเชาว์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย รองศาสตราจารย์ ประไพพรรณ สิทธิกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา พร้อมคณะผู้บริหาร ประชาชน นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน เข้าร่วมเดินรณรงค์ไปโดยรอบตลาดบางเสร่ ต.บางเสร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชน หันมาร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรทางทะเล ในอ่าวบางเสร่ ที่ถูกทำลายลงไปด้วยน้ำมือของมนุษย์ จนแทบไม่หลงเหลือความเป็นธรรมชาติ รวมถึงสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ก็เริ่มหมดไปจนแทบไม่หลงเหลือในท้องทะเล อันส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมง และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่างมาก จากทรัพยากรที่ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้บริเวณชายฝั่งของชายหาดบางเสร่ ถูกคลื่นกัดเซาะจนพังยับเยิน ต้องใช้ก้อนหินใหญ่กั้นคลื่น และทำเขื่อนปูนกั้นอีกชั้น จนแทบไม่หลงเหลือทัศนียภาพที่สวยงาม จึงถึงเวลาที่ประชาชนทุกคน จะร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้ธรรมชาติใต้ท้องทะเลในอ่าวบางเสร่ กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติเพิ่มจำนวนมากขึ้น อยู่ในสภาพสมดุลในระบบนิเวศวิทยา อันจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมง และชุมชน อย่างยั่งยืนถาวร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง

  

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

Bundaree