พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มีนาคม 2554 :: 17:03:04 pm 59025

สัตหีบ ลุยโครงการ “ยิ้มเคลื่อนที่” สู่ชุมชนวัดป่ายุบ

นายอำเภอสัตหีบ เดินหน้าโครงการ “อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่” จัดหน่วยแพทย์ รุดให้บริการประชาชนถึงถิ่น สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างข้าราชการ กับประชาชนในถิ่น ด้วยรอยยิ้ม อันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

สัตหีบ-วันนี้ ( 23 มี.ค.54 ) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ “ อำเภอสัตหีบยิ้มเคลื่อนที่ ” หนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ วัดป่ายุบ หมู่ที่ 5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ นางนิตยา เอี่ยมเจริญ นายกกาชาดอำเภอสัตหีบ ตลอดจนผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม

 
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ด้วยในสภาพปัจจุบันสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโลก และรวมถึงประเทศไทย ได้ทรุดตัวลงอย่างมาก ทำให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการดำรงชีวิต และภัยต่าง ๆ คุกคาม ทำให้เกิดความเครียด เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของราษฎรอำเภอสัตหีบ จึงได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้หน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชน ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยออกให้บริการไปยังพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ทุกตำบล หมู่บ้าน หมุนเวียนกันไปเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ได้รับบริการในทุก ๆ ด้านจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการได้มีการบูรณาการร่วมกันในการให้บริการประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และที่สำคัญ ข้าราชการรัฐที่มีส่วนร่วมในโครงการจะได้ร่วมกันสร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน

  
ซึ่งในวันนี้ อำเภอสัตหีบ ได้จัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลสัตหีบกิโลเมตรที่ 10 ให้บริการตรวจรักษาโรค รวมไปถึงการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ การชำระภาษีท้องที่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การให้บริการตัดผม นอกจากนี้ เหล่ากาชาดอำเภอสัตหีบ และนายณัฐชัย แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง มามอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้มีฐานะยากจน และคนชรา จำนวน 70 ชุด อีกด้วย

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com