พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มีนาคม 2554 :: 10:03:44 am 57429

อบรมศักยภาพ ยุติความรุนแรง! ต่อเด็กและสตรี

เจ้าหน้าที่คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดพิธีการอบรมการพัฒนาศักยภาพตำรวจ ในกิจกรรมรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุ่นแรงในครอบครัวจังหวัดชลบุรี

พัทยา – วานนี้ (7 มี.ค. 54) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา พ.ต.อ. ยงยุทธ ขอนดอก รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน การอบรมการพัฒนาศักยภาพตำรวจ ในกิจกรรมรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุ่นแรงในครอบครัวจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมชาย ศิโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร และผู้กำกับการตำรวจของและเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ต่างๆในพื้นที่ จ.ชลบุรีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีผลให้บังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว  และเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลักษณะการทำงานเป็นระบบทีม สหวิชาชีพ ประกอบด้วย พัฒนาสังคม ตำรวจ ศาล อัยการ แพทย์ พยาบาล บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงองค์กรภารเอกชน

 

สำหรับกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจของแต่ละ สภ.ใน จ.ชลบุรี เข้ามาอบรมในครั้งนี้และจะเน้นกิจกรรมในเรื่องการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ เป็นบุคคลสำคัญอันดับแรก ในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว จึงได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดอบรมครั้งนี้ขึ้น และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอีกด้วย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com