พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มีนาคม 2554 :: 12:03:47 pm 59810

เมืองพัทยา!ร่วมมือโครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอย

เมืองพัทยา ร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำหนดและนำไปแปรรูปมาใช้ใหม่และโครงการวิจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

พัทยา-วานนี้ (29 มี.ค. 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอย โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอย โดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำหนดและนำไปแปรรูปมาใช้ใหม่และโครงการวิจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างเมืองพัทยา และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการคัดแยกขยะ การจัดตั้งหน่วยคัดแยกขยะที่กระจายในพื้นที่โดยรอบ 4 แห่ง และศึกษาความเหมาะสมในการคัดเลือกเทคนิค เทคโนโลยีที่เหมาะสมของศูนย์กำจัดขยะของเมืองพัทยาตั้งอยู่ที่เขาไม้แก้ว

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองพัทยามีปริมาณขยะ 250 ตันต่อวัน และคาดการณ์ว่าในปี 2572 ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมากนั้นจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นถึงวันละ 1,480 ตันต่อวัน ซึ่งจะเกิดปัญหากับเมืองพัทยาในเรื่องการฝังกลบทำลายอย่างแน่นอน ดังนั้นเมืองพัทยาจึงทำทำศึกษาหาข้อมูลพบว่า หากมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบจะทำให้ลดปริมาณขยะที่จะต้องทำลายน้อยลง ปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดทำระบบฝังกลบแบบสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพื่อรองรับขยะจากเมืองพัทยา และพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะสามารถรองรับขยะของเมืองพัทยาได้อีกประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นจะต้องจัดหาที่ดำเนินการใหม่ โดยผลการศึกษาจัดทำแผ่นแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ได้เสนอให้มีการจัดทำหน่วยคัดแยกขยะเบื้องต้นรอบเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 4 แห่ง เพื่อคัดแยกขยะที่มีมูลค่านำกลับมารีไซเคิล และนำขยะที่เหลือมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะที่อาจพิจารณาเลือกใช้ระบบที่สามารถเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าผสมผสานกับการกำจัดขยะให้ถูกกรรมวิธี ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การดำเนินการลงทุนก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจะเป็นการเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาและเตรียมการจัดสร้างหน่วยคัดแยกขยะและศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยขึ้นเพื่อรองรับการกำจักขยะที่จะเกิดขึ้นต่อไป

  

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com