พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มีนาคม 2554 :: 11:03:47 am 57199

เมืองพัทยา!!เปิดประชุม ทิศทาง Pattaya Model

เมืองพัทยา นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการเบียร์บาร์เมืองพัทยา คณะกรรมการฯ ร่วมกันประชุมพิจารณาแนวทางประกอบการสถานบริการ (Pattaya Model)

พัทยา – วานนี้ (3 มี.ค. 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสุนทร รัตนวราหะ ปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายทวิช ฉายสว่างวงศ์ ประธานสภาเมืองพัทยา พ.ต.อ.นันทวุฒิ  สุวรรณลออ ผกก.สภ.เมืองพัทยา  พ.ต.ท.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผกก.สภ.บางละมุง  นางบุณฑริก กุศลวิทย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก  ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการเบียร์บาร์เมืองพัทยา คณะกรรมการฯ ร่วมกันประชุมพิจารณาแนวทางประกอบการสถานบริการ (Pattaya Model) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเป็นจำนวนมาก

 

สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท.(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) ได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับสถานบริการในเขตเมืองพัทยา เปิด-ปิด เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มาดำเนินการเกี่ยวสถานบริการในเขตเมืองพัทยา  สำนักงาน ป.ป.ท.จึงได้หารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนในปัญหาการจัดระเบียบสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา  เรื่องบริการไปจนถึงเรื่องระยะการเปิด-ปิดที่เหมาะสม เรื่อของการทบทวนเขตโซนนิ่ง  เรื่องของมาตรการที่จะก่อให้เกิดการแก้ปัญหาในภาพรวมและดำเนินการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยา ไปในทิศทางที่สมดุลมากขึ้น

ในส่วนของธุรกิจการประกอบการสถานบริการธุรกิจท่องเที่ยวและในส่วนของประชานผู้อาศัยได้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความลงตัวมากขึ้น นายสุนทร รัตนวราหะ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า จากที่เมืองพัทยามีปัญหาในเรื่องการเปิด-ปิดสถานบริการมาอย่างต่อเนื่องและยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนนำมาสู่โครงการ Pattaya Model เพื่อตัวอย่างในการจัดโซนนิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆในประเทศ

ดั้งนั้นทางคณะกรรมการพิจารณาแนวทางประกอบการสถานบริการ (Pattaya Model) จึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมหารือแนวทางออกของการเปิด-ปิดที่เหมาะ โดยการแบ่งเป็นโซนนิ่งโดยใช้แผนที่ของเดิมในการแบ่งโซน และกำหนดการเปิด-ปิดแบ่ง 3 โซน คือ โซนเอ ปิดตี 2 โซนบี ปิดตี 4 และโซนซี เปิด 24 ชม.แต่ต้องมีการเสียภาษีตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านนายทวิช ฉายสว่างวงศ์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ชื่อมาอย่างยาวนาน ถ้าจะให้มาแบ่งเป็นโซนนิ่งจะเกิดปัญหาอย่างแน่นนอน โดยที่ว่า ทำไม่โซนเอปิดตี 2 โซนบีปิดตี 4 แต่ทำไมโซนซีถึงได้เปิด 24 ชั่วโมง ซึ่งไม่เห็นด้วยในการแบ่งโซนดังกล่าว โดยเสนอว่า ให้เมืองพัทยาไม่ต้องแบ่งโซน ให้สถานบริการเปิดได้ 24 ชม. แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนด  ซึ่งเชื่อว่าจะดึงนักท่องเที่ยวในเข้ามาเมืองพัทยาได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนางบุณฑริก กุศลวิทย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะให้สถานบริการของเมืองพัทยาเปิด 24 ชม.ทั้งเมือง เพราะผู้ประกอบการด้านโรงแรมได้รับการร้องเรียนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในย่านสถานบริการว่า ตี 2 แล้วยังมีเสียงเพลงดังเป็นอย่างมากจนทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้ และยังสถานบริการบางสถานที่ที่แต่งกายและทำกิริยาไม่เหมาะและไม่เคารพในความเป็นส่วนตัวโดยการว่า นักท่องเที่ยวเดินกับครอบครัวหนึ่งถูกหญิงสาวบาร์แห่งหนึ่งดึงเข้าไปในสถานบริการจนทำให้เกิดการปัญหาในครอบครัว ซึ่งเชื่อว่าถ้าสถานบริการเมืองพัทยาเปิด 24 ชม. จะต้องมีสถานบริการเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

 

โดยในที่ประชุมกล่าวเสริมว่าในขณะนี้ในพื้นที่เมืองพัทยามีสถานบริการเพิ่มอย่างมากมายและไม่เป็นสัดส่วนตามโซน ซึ่งพบว่าภายในซอยอณุโรทัยซึ่งมีบาร์เบียร์เปิดอยู่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือบาร์เบียร์ดังกล่าวอยู่ใกล้กับสถานศึกษาโรงเรียนอณุโรทัยเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่เห็นด้วยที่จะไม่ให้มีการแบ่งโซนนิ่ง ซึ่งเชื่อว่าควรที่จะแบ่งโซนให้เป็นสัดส่วนและแบ่งออกให้หางจากศึกษา และเขตชุมชน มิฉะนั้นสถานบริการจะลุกล้ำเข้าไปยังเขตชุมชนมากยิ่งและจะเกิดปัญหาตามอย่างแน่นนอน

ด้านนายทวิช ฉายสว่างวงศ์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ซึ่งเห็นด้วยในการแบ่งโซนไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปยังเขตชุมชนและสถานศึกษา และเสนอว่าให้สถานบริการเมืองพัทยาเปิด – ปิดสถานบริการและเสียภาษีตามลำดับเวลา ซึ่งตามปกติแล้วปิดตี 2 ถ้าสถานบริการต้องการ ปิด 4 ก็เสียภาษีเพิ่ม และถ้าการปิดตี 5 ร่วมไปถึง 6 โมงเช้าก็เสียภาษีเพิ่มตามลำดับชั่วโมง และถ้าต้องการเปิด 24 ชม. ก็ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันในที่ประชุม

อย่างก็ตามในการประชุมพิจารณาแนวทางประกอบการสถานบริการ (Pattaya Model) ในครั้งนี้ยังหาข้อสรุปยังไม่ได้ซึ่งทางคณะกรรมการจึงพิจารณาให้มีการประชุมหาข้อสรุปฝนการพิจารณาแนวทางประกอบการสถานบริการ (Pattaya Model) ให้ได้อย่างเร็วที่สุดเพื่อเปิดใช้ Pattaya Model เพื่อให้พื้นที่เศรษฐกิจในประเทศได้ใช้เป็นแบบอย่างต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com