พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มีนาคม 2554 :: 14:03:51 pm 57055

เมืองพัทยา! ประชุมทิศทางบริหารบุคลากร

เมืองพัทยาจัดประชุมชี้แจ้งผลการศึกษาวิจัยโครงสร้างอัตรากำลังของเมืองพัทยาและทิศทางการบริหารบุคลากรของเมืองพัทยาในอนาคต

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (28 ก.พ. 54) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งผลการศึกษาวิจัยโครสร้างอัตรากำลังของเมืองพัทยาและทิศทางการบริหารบุคลคลกรของเมืองพัทยาในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารร่วมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างประจำของเมืองพัทยาเข้าร่วมในการประชุมเป็นจำนวนมาก        

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อให้เมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง มีการพัฒนาและเติบโต อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันเมืองพัทยาเป็นสถานที่ตากอากาศชายทะเลยอดนิยมของชาวไทยและต่างประเทศแล้ว ยังนับเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่เมืองพัทยาได้มีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมาอยู่โดยตลอด ทั้งนี้เมืองพัทยาได้มีการจัดหาเครื่องมือและระบบงานต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดทำระบบแผ่นงานใหม่โดยให้พนักงานเมืองพัทยาทั้งหมด 2,708 คนนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เหมาะสมและพัฒนากำลังตัวเองให้สมกับเป็นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาอย่างเต็มตัว ดั้งนั้นทางเมืองพัทยาจึงจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกให้พนักงานเมืองพัทยาสอบเป็นพนักงานประจำอย่างเต็มตำและจะจัดให้สอบทั้งหมด 2รอบ แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าจะเปิดเมื่อไรต้องรอการปรึกษาทางคณะเมืองพัทยาอีกครั้ง

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com