พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มีนาคม 2554 :: 10:03:28 am 59616

เมืองพัทยา! อบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน

เมืองพัทยาจัดการอบรมการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาปัญหายาเสพติดเบื้องต้นในชุมชนเมืองพัทยา

พัทยา-วานนี้(28 มี.ค. 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.ศุภชัชท์ เปี่ยมมนัส รองผกก.สภ.บางละมุง ร่วมกันเปิดการอบรมการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาปัญหายาเสพติดเบื้องต้นในชุมชนเมืองพัทยา โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนแต่ละชุมชนในเขตเมืองพัทยาส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

โดยการอบรมในครั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้ไปสำรวจชุมชนในเขตเมืองพัทยาพบว่ามีปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนมาก และในตอนนี้ในเขตเมืองพัทยาและเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงได้พบว่ามีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในเขตเมืองพัทยาและบางละมุง ดั้งนั้นทางรัฐบาลจึงได้ให้ความสำคํยกับแนวทาง “ชุมชนดูแลชุมชน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5รั่วป้องกัน คื่อ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว

 

ดั้งนั้นทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาและหน่วยป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการว่าการให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาปัญหายาเสพติดเบื้องต้นในชุมชน ขึ้นโดยสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้กับตำแทนจากชุมชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาการแพรร่ระบาดของยาเสพติดนับเป็นปัญหาที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแนวทางชุมชนดูแลชุมชน ภายใต้ยุทศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว โดยรั้วชุมชนนั้นหมายถึงการสร้างกิจกรรม กระบวนการทำงานทุกมาตรการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน คือการทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพราะว่าพลังของแต่ละคนในชุมชนเมื่อมารวมกันช่วยเหลือกัน ก็ยอมทำให้พลังนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมองว่าปัญหายาเสพติดก็เหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้าน มีแต่คนในบ้านเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดของเมืองพัทยา พบว่าสถานการณ์ของยาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ไม่ได้บรรเทาเบาบางลง ซึ่งกลายเป็นสัญญาฯเตือนภัยให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

ดังนั้นงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จึงจัดให้มีการอบรม การให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้เป็นที่ปรึกษาปัญหายาเสพติดเบื้องต้นในชุมชน ขึ้นโดยมีโครงสร้างหลักสูตร คือ การปรับทัศนคติและการสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา บทบาทและคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการการให้คำปรึกษา ทักษะการสำรวจปัญหาด้านยาเสพติด ทักษะการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด การยุติบริการการเป็นผู้ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะการให้ความปรึกษาเบื้องต้นแก่อาสาสมัครแกนนำฯให้เข้าใจสภาพจิตใจและความต้องการของผู้ใช้สารเสพติดและครอบครัว พร้อมวิธีให้ความช่วยเหลือและนำทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือเบื้องต้น ภายในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพราะชุมชนนั้นเป็นบันไดขั้นแรกและชั้นสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายกเมืองพัทยากล่าว

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com