พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มีนาคม 2554 :: 10:03:08 am 58526

แบรนด์แตงโม แนะทำ CSR ธุรกิจเพื่อตอบแทนแผ่นดิน

เจ้าของเสื้อแบรนด์ดัง “แตงโม” และวิทยากรจาก “กระทิงแดง” แนะนำนักศึกษารุ่นใหม่มหาวิทยาลัยบูรพาให้เข้าใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม ตอบแทนผืนแผ่นดินที่มีพระคุณ สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่ห้อง Qs2 103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นางอมรา พวงชมพู กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนดส์ จำกัด เจ้าของเสื้อแบรนด์ดังของเมืองไทย “แตงโม” และคุณหน่อแก้ว เสนพรรณ วิทยากรจากกระทิงแดง ได้มาเป็นวิทยากรในเรื่อง “การทำ CSR สินค้าแบรนด์ไทย ศึกษากรณีแตงโมและกระทิงแดง” ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้ที่เข้ารับฟังได้ทราบถึงวิธีการทำ CSR หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ แต่ละองค์กร ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร มีประโยชน์เช่นไร จากประสบการณ์จริงของวิทยากร ซึ่งจะได้นำไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

โดย นางอมรา พวงชมพู เจ้าของเสื้อแบรนด์ “แตงโม” กล่าวว่า “การทำ CSR  ของแต่ละองค์กรจะไม่เหมือนกัน มีทั้ง CSR  แท้ และ CSR  เทียม CSR  แท้ ก็คือการที่องค์กรนั้นให้ความสำคัญกับการเกื้อกูลกับคนในสังคมอย่างแท้จริง และมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนแผ่นดินและสังคมอย่างจริงใจ  ส่วน CSR  เทียม ก็เป็นการตอบแทนสังคมเพื่อปกปิด ปกป้องความผิดของตนเอง ซึ่งการทำ CSR ของแตงโม เกิดขึ้นโดยไม่ได้หวังการประชาสัมพันธ์สินค้า ไม่ได้หวังผลกำไรกลับมา แต่มองจุดด้อยของคนในสังคมแล้วเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงใจ ด้วยกำลังที่ตนเองมีอยู่ จึงทำให้เกิดโครงการหลายโครงการที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างจริงใจ เช่นโครงการ 1,000 ฝาย ถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ปาเกอญอบ้านห้วยต้ม ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โดยร่วมมือกับหญิงสาวภายในหมู่บ้านร่วมกันทำเสื้อขายนำรายได้มาให้ชายหนุ่มในหมู่บ้านช่วยกันหาวัสดุจากธรรมชาติที่หมู่บ้านมีอยู่ สร้างฝายชะลอน้ำ  เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ คืนสายน้ำ สายธารชีวิต ที่เขียวชอุ่มให้ผืนป่าและชีวิตปาเกอญอดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งการสร้างถนน “รู้รักสามัคคี” ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ในหมู่บ้านบอเกาะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นการร่วมมือร่วมใจกันจากหลายภาคส่วนร่วมกับคนในชุมชน และพลังแห่งเพียร ที่คิดว่าเสื้อสีเหลืองคือพลัง ที่ทำให้คนไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยกระจายรายได้ให้คนขับแท็กซี่ ขายเสื้อสีเหลืองของแตงโมเป็นทุนให้คนขับรถแท็กซี่มีรายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัว รวมทั้งลบภาพความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี ให้กับชุมชน คนในครอบครัว ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดในแถบชายแดนภาใต้ ด้วยการสร้างโรงงานเย็บเสื้อไว้ให้กับชุมชน เป็นต้น ซึ่งการทำ  CSR ต้องทำด้วยจิตอาสา ถึงจะได้ผลเป็นอย่างดี”

ทางด้านคุณหน่อแก้ว เสนพรรณ วิทยากรจากกระทิงแดงได้เปิดเผยโครงการที่เกี่ยวกับ CSR ของกลุ่มกระทิงแดง ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น โครงการ เรารักษ์น้ำ ผ่านละคร “บ้านเราจงเจริญ” เป็นการสื่อสารโดยผ่านบทละครโทรทัศน์ เพื่อดึงดูดความสนใจของสาธารณชนจากโครงการอนุรักษ์น้ำและต้นป่าอื่น ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด เกษตรทฤษฎีใหม่ตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ 80 แห่ง เพื่อชุมชนในที่ราบสูงภาคเหนือ ได้มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งโครงการเรดบูลสปิริต  โครงการเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์ลุ่มแม่มูน เขาแผงม้า โครงการพี่เลี้ยงอาสาเพื่อนักกีฬาพิเศษ เป็นต้น

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com