พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มีนาคม 2554 :: 14:03:56 pm 58934

โครงการ หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล 20,000 เตียง

ฝ่ายบริการการแพทย์ ส่วนการแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ“หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล 20,000 เตียง”

พัทยา-วานนี้ (22 มี.ค. 54) ที่ชุมชนวัดโพธิ์ เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการ “หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล 20,000 เตียง” นำโดย คุณวรรณพร แจ่มจำรัส ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา คุณสุรชัย สุขสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์เมืองพัทยา พร้อมคณะสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา ของเข้าให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ โดยมีประชาชนของชุมชนดังกล่าวเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก

ด้านคุณสุรชัย สุขสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริการการแพทย์เมืองพัทยา เปิดเผยว่า ด้วยงานรักษาพยาบาล ฝ่ายบริการการแพทย์ ส่วนการแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้รับอนุมัติจัดโครงการ“หมอถึงบ้าน โรงพยาบาล 20,000 เตียง” ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งจัดออกหน่วยเคลื่อนที่ไปตามชุมชนของเมืองพัทยาทั้งหมด 34 ชุมชน ซึ่งใช้เวลาดำเนินงาน 1 ปี เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพในเขตชุมชนเมืองพัทยา รวมทั้งดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยรับส่งต่อจากโรงพยาบาลในชุมชนเขตเมืองพัทยา ,ตรวจคัดกรอง รักษาโรคทั่วไป ,แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในเรื่องโรคต่างๆ ,ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและให้ความรูเรื่องโรคในช่องปากและฟัน ,อบรมในความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ,แจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนูและยาฆ่าหนอนพยาธิ ,ชั่งน้ำหนักเด็กเพื่อประเมินภาวะทุพโภชนาการ ,วางแผนการคุมกำเนิด แจกถุงยางอนามัย ,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมและป้องกันเห็บ หมัดให้กับสุนัขและแมวในชุมชนเขตเมืองพัทยา ,ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง ,บริการรับคำร้องเรื่องเหตุรำคราญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,อบรมให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อม อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร การดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดทาง ฝ่ายบริการการแพทย์ ส่วนการแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จะเดินทางไปยังชุมชนต่างๆในเขตเมืองพัทยา เพื่อบริการในกับประชนแบบฟรีไม่เสียค่าบริการ

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com