พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 มีนาคม 2554 :: 15:03:59 pm 57284

โครงการ เรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม

พัทยาเตรียมจัดโครงการ เรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม We Love The King We love Thailand

พัทยา-เมื่อเร็ว ๆ นี้ (4 มี.ค 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย วีระวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ราชการเมืองพัทยา ร่วมกันประชุม จัดงานโครงการ เรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม We Love The King We love Thailand โดยมีผู้แทนจากโครงการเรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม We Love The King We love Thailand นำโดยนายชัชชัย สุขขาวดี หรือ หรั่ง ร็อคเคสตร้า อดีตนักร้องชื่อดังพร้อมคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว

สืบเนื่องจากพระราชกรณียกิจหลายด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์น้ำ ดิน หรือป่าไม้ โดยพระราชกรณียกิจที่เกิดขึ้นจากพระอัจฉริยะภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขทฤษฎี และวิธีต่าง เพื่อสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของพสกนิกรและระบบนิเวศอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการจัดโครงการเรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม We Love The King We love Thailand ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชนของชาติให้มีจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-31 พฤษภาคม 2554 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ เรารักพระเจ้าแผ่นดิน เรารักสิ่งแวดล้อม นิทรรศการเผยแพร่อัจฉริยภาพ ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกอันดีต่อสถาบันชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น แจกพันธุ์กล้าไม้ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com