พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 เมษายน 2554 :: 10:04:39 am 61587

ชลบุรี ประชุมจัด โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – เมื่อเร็วๆ นี้ (22 เม.ย. 54) นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติโครงการอาสามัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และให้จังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการชขัลบเคลือนโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการอาสาใครปกป้องสถาบัน (อสป.) ในพื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียวงกัน และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สมาชิกอาสาสมัครปกป้องสถาบัน สามารถสร้างเครือข่ายขยายผลไปทุกครัวเรื่อนได้

 

ในปี2553 ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีได้เปิดรับสมัครสมาชิก อาสาสมัครปกป้องสถาบัน ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ มีจำนวน 120,029 คน หลังจากการรับสมัครสมาชิกแล้ว ได้มีการจัดฝึกอบรมแกนนำขึ้น จำนวน 69 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นแกนนำ จำนวน 13,841 คน และได้มีการทำบัตรประจำตัวสมาชิก หลังจากนั้นอำเภอทุกอำเภอได้มีการจัดกิจกรรมจงรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ เป็นต้น
สวนกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดงานรวมพลัง อสป. เฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันที่พฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ฯพณฯ รับมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ขอเชิญสมาชิก และแกนนำ อสป. ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานจำนวนน 5,500 คน

 
สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานวันรวมพลัง อสป. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ บริเวณถนนเลียบชายทะเล โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย ชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อสป. การเดินสวนสนามของ ทหารเรือ ทหารบก อส. และ อสป. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของอำเภอต่างๆ

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com