พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 เมษายน 2554 :: 12:04:16 pm 61903

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ส่งเสริมเยาวชน ก้าวสู่การเป็นนักกีฬา

การจัดโครงการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน จึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยเด็กที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ได้รักการเล่นกีฬาแต่เยาว์วัย อันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอย่างยั่งยืน ประกอบกับปัจจุบัน กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยเป็นจำนวนมาก

สัตหีบ-วานนี้ ( 26 เม.ย. 54 ) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีอย่างยั่งยืน กับการเล่นฟุตบอลชุมชนเตยงาม ณ หอประชุม 25 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายถาวร เขียนเสมอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ ประธาน กต.ตร.สภ.สัตหีบ คณะกรรมการชุมชนเตยงาม ชุมชนแหลมเทียน และคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในโครงการให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

เรือเอก วาจีระ เพชรวิเชียร ประธานคณะกรรมการชุมชนเตยงาม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนักเรียนส่วนมากจะว่างจากการเรียน ปล่อยตัวเองอย่างไร้ประโยชน์ ด้วยการสนุกกับเกมส์ และการเที่ยวเตร่ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรตามมา จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยม นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ ยังสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับผู้เล่นได้มีการพัฒนาก้าวสู่การเป็นนักกีฬา นอกจากนี้ สิ่งสำคัญของการเล่นกีฬาจะสามารถให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง รักการออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้ง ยังสร้างความรักความสามัคคีให้กับเยาวชนในชุมชนอีกด้วย ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ มียุวชน และเยาวชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาฟุตบอล จะเป็นผู้ให้การอบรม และฝึกสอนตลอดระยะเวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2554

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน อัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง นับจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกเพศทุกวัย ถึงแม้รัฐบาลจะรณรงค์เพื่อลดการการเกิดโรคต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่หากประชาชนยังขาดการเอาใจใส่ดูแล และป้องกันสุขภาพอย่างจริงจัง ก็จะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ ได้ การจัดโครงการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน จึงเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นวัยเด็กที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ได้รักการเล่นกีฬาแต่เยาว์วัย อันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอย่างยั่งยืน ประกอบกับปัจจุบัน กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากเยาวชนไทยเป็นจำนวนมาก จึงใช้โอกาสนี้ส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย บนพื้นฐานของการออกกำลังกายที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com