พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 เมษายน 2554 :: 11:04:20 am 62278

ทอท. สรุปใช้ สนามบินเดี่ยว คาดปิดดอนเมือง ปี 2558

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้จัดส่งแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มายังกระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ที่ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ โดยเสนอให้ใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น สนามบินเดี่ยว (Single Airport)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้จัดส่งแผนแม่บทการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มายังกระทรวงคมนาคมพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ที่ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นก่อนหน้านี้ โดยเสนอให้ใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็น สนามบินเดี่ยว (Single Airport)

“สำหรับ ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น ในช่วงปี 2558 หากงานก่อสร้างงานต่าง ๆ ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แล้วเสร็จก็จะทำการย้ายมาเปิดใช้บริการที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งหมด ทุกเที่ยวบิน ซึ่งขั้นตอนต่อไป บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ต้องกลับไปสรุปแผนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนเสนอมายังกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะแผนการลงทุนในระยะต่าง ๆ เนื่องจากผลการศึกษาดังกล่าว แตกต่างจากแผนเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติไว้ ก่อนที่จะเสนอพิจารณาอีกครั้ง” ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวทั้งนี้ สำหรับแผนระยะการพัฒนาได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ…

ช่วงที่ 1 ปี 2554 – 2558 จะใช้เงินลงทุน 21,900 ล้านบาท หากดำเนินการเสร็จ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 65 ล้านคนต่อปี ถึงปี 2561 และรองรับเที่ยวบินได้ 450,000 เที่ยวบินต่อปี ถึงปี 2563

ช่วงที่ 2 ปี 2558 – 2563 ใช้เงินลงทุน 43,800 ล้านบาท หากดำเนินการเสร็จ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 80 – 85 ล้านคนต่อปี ถึงปี 2568 และรองรับเที่ยวบินได้ 500,000 เที่ยวบินต่อปี ถึงปี 2566

ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2563 – 2568 ใช้เงินลงทุนประมาณ 98,335 ล้านบาท หากดำเนินการเสร็จ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 103 ล้านคนต่อปี ถึงปี 2573 และรองรับเที่ยวบินได้ 650,000 เที่ยวบินต่อปี ถึงปี 2573

ที่มา: kapook

Photo : Internet   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com