พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 เมษายน 2554 :: 15:04:59 pm 60831

พอช. ร่วมหารือ โครงการบ้านมั่นคง

สถาบันองค์ก รพัฒนาชุมชนบ้านมั่นคง (พอช.) เข้าพบนายกเมืองพัทยา หารือแนวทางช่วยลดภาระของชาวบ้านผู้อาศัย ในโครงการบ้านมั่นคง

พัทยา-วานนี้(11 เม.ย. 54) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนบ้านมั่นคง (พอช.) เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านผู้พักอาศัยโครงการบ้านมั่นคง โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนบ้านมั่นคง (พอช.) เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมในการประชุม

 

ตามที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชนบ้านมั่นคง (พอช.) ได้ร่วมกับเมืองพัทยาในการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง โดยจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการชุมชนบ้านมั่นคง พบว่าหากโครงการแล้วเสร็จ ประชาชนผู้พักอาศัยจะต้องเสียค่าสาธารณูปโภคเป็นราคาสูงต่อ 1 ครัวเรือน จึงอยากหารือกับเมืองพัทยาในการหาแนวทางช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อประชาชน

 

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาเห็นความสำคัญ ในส่วนนี้ ซึ่งหากทางโครงการขาดเหลือค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคมากน้อยเพียงใด เมืองพัทยายินดีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวของประชาชนชาวพัทยาที่เป็นผู้พักอาศัย อย่างไรก็ตาม โครงการบ้านมั่นคงดังกล่าว ยังอยู่ในกระบวนการวางแปลน คำนวณพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร แต่ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนผู้ที่จะเข้าพักอาศัยในทุกๆ ด้าน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนกลุ่มดังกล่าว

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com