พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 เมษายน 2554 :: 12:04:38 pm 61358

อ่างศิลาจัดงาน กองข้าวและวันไหลประจำปี54

งานประเพณีกองข้าวและวันไหลอ่างศิลา เป็นการจัดงานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และการรดน้ำของพรจากผู้สูงอายุ

ศรีราชา-วานนี้ (20 เม.ย. 54 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ กองข้าว และวันไหลอ่างศิลา ประจำปี 2554 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ของประชาชนชาวไทยเพราะเป็นวันที่จะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ต่อผู้สูงอายุ และผู้อาวุโส เพื่อเป็นการระลึกถึง คุณงามความดีที่ท่านได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ชุมชน ท้องถิ่น และชาติบ้านเมืองตลอดมา

นายสัญชัย ทองอุทัย ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า การจัดงานประเพณีสงกรานต์อ่างศิลาในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การจัดกิจกรรมเชิดชูภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อยกย่อง และให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล และการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมไทยสานใจชุมชน การนำองค์ความรู้และ ภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คออยู่ต่อไป สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญก่อพระทรายน้ำไหล และสรงน้ำพระในภาคเช้า การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน และมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานทุกคน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการทำพิธีกองข้าวในภาคค่ำ ณ บริเวณตำหนักราชินี

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ กองข้าว และวันไหลอ่างศิลาในวันนี้ เป็นการจัดงานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และการรดน้ำของพรจากผู้สูงอายุจำนวน 100 คน อีกทั้งผู้สูงอายุที่มาร่วมงานในวันนี้ เป็นจำนวนมากถึง 930 คน แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ เป็นหลักชัยในการดำรงอยู่ของสถาบันครอบครัว และเป็นสิ่งที่สามารถชี้ว่าสังคมมีความเป็นอยู่อย่างไร ประการสำคัญคือ เราทุกคนควรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุจะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตน ได้อย่างมีคุณค่าสมเหตุสมผลและสมวัย ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลกที่เคยกำหนดว่า ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน

นอกจากนี้เทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้จัดกิจกรรมอื่นๆ หลากหลายล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี ที่ยกย่องและให้ความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ดำรงสืบไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชน ร่วมกันแต่งกายแบบไทยๆ ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงวัย ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน และปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักในคุณค่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com