พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 เมษายน 2554 :: 12:04:29 pm 60169

โครงการบริจาคโลหิตของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

โลหิตเป็นสิ่งสำคัญในดำรงรักษาชีวิตมนุษย์ให้อยู่รอด นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามค้นคว้ามาเป็นเวลานานแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการหาสารประกอบอื่น ๆ ที่มาทดแทนโลหิตได้

ฉะนั้นเมื่อยามที่ร่างกายเสียโลหิตจากอุบัติเหตุ, ผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต จึงจำเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากบุคคลหนึ่ง  เพื่อนำไปให้อีกบุคคลหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือชีวิตให้ทันท่วงทีนั่นเอง   ซึ่งผู้บริจาคจะต้องมีคุณสมบัติ ประกอบกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งมีหน่วยเคลื่อนที่บริการในการรับบริจาคโลหิต หรือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคประจำจังหวัด ของสภากาชาดไทย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตลอดทั้งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคเอกชน จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตโดยต่อเนื่องในรอบปี

  • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  • เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย
  • เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกของข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนให้รู้จักเสียสละ รู้จักบำเพ็ญกุศลอันเป็นสาธารณประโยชน์
  • เพื่อให้ภาคราชการ/เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทำกิจกรรมร่วมกิจกรรม

วัน เวลา   สถานที่รับบริจาค
ภาคเอกชน ส่วนราชการ เป็นหมู่คณะ แจ้งล่วหน้าเพื่อรับของที่ระลึกจากโครงการ
แจ้งล่วงหน้าได้ที่  พ.ต.อ.ชูศักดิ์  พนัสอัมพร ผกก.ตม.จว.ชลบุรี    โทร. ๐๘๑-๘๐๘-๙๐๕๘

ฝ่ายประสานงานโครงการ ร.ต.อ.สำรวย  สมาน  โทร ๐๘๙-๖๖๒๖๘๗๑ , ๐๘๘-๕๒๔๔๔๑๘
ตม.จว.ชลบุรี  เลขที่ ๗๕/๒๖๕  หมู่ ๑๒ ซอย ๕  ถนนเลียบหาดจอมเทียน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร๐๓๘-๐๕๙-๕๘๘โทรสาร๐๓๘-๒๕๒-๗๕๐-๔ต่อ๑๐๐

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com