พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 เมษายน 2554 :: 16:04:10 pm 60745

โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจับมือสวนนงนุชพัทยาร่วมจัดโครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า โดยมูลนิธิฯฝากเลี้ยงช้าง พร้อมทำการผสมพันธุ์กับช้างพ่อพันธุ์ของสวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรช้างไทย

พัทยา-วันนี้ (11 เม.ย.54) ที่สวนนงนุชพัทยา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ร่วมกันแถลงข่าวการร่วมมือ โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า ระหว่าง สวนนงนุชพัทยากับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าว

ด้านดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เปิดเผยว่า โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งความพยายามเพื่อช่วยแก้ปัญหาช้าง ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ช้างเลี้ยงสามารถกลับไปดำรงชีวิตในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ คือ ป่า ซึ่งจาการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติที่ผ่านมา มีช้างเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการขณะนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80 เชือก โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มช้างเร่ร่อน และช้างงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทั้งด้าร่างกายและจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเริ่มต้นเพื่อเป้นการฟื้นฟูสวัสดิภาพที่ดีแก่ช้างให้สามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระได้เมื่อปล่อยคืนสู่ป่าซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

นอกจากนี้หากเชื่อมโยงถึงแนวคิดที่ว่า ช้าง ยังเป็นส่วนสำคัญเปรียบดัง เครื่องจักรที่ทำหน้าที่ปลูกป่า แล้วนั้นพฤติกรรมการดำรงชีวิตในป่าตามธรรมชาติของช้าง สามารถแสดงถึงความสอดคล้องนี้ได้อย่างชัดเจน เช่น พฤติกรรมการกินของช้าง โดยที่อาหารหลักของช้างประกอบด้วยพืชพรรณธัญญาหารหลากหลายชนิด ที่หลากหลายเช่นกัน และเมื่อช้างออกเดินท่องเที่ยว และถ่ายมูลไปทั่วผืนป่าจึงเสมือนเป็นการบ่มเพาะและกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ ให้เติบโตและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผืนป่าแห่งนั้นอีกด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยาได้รับมอบหมายให้ดูแลช้างของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นช้างพัง จำนวน 2 เชือก ในสาระความเป็นมาของโครงการ และความร่วมมือระหว่างสวนนงนุชพัทยา กับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ด้วยมูลนิธิฯฝากเลี้ยงเพื่อทำการผสมพันธุ์กับช้างพ่อพันธุ์ของสวนนงนุชพัทยา เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรช้างไทยซึ่งเป้นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า และยังเป็นการสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com