พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 พฤษภาคม 2554 :: 15:05:19 pm 64215

กปส. ร่วม กกต. จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

ชลบุรี-วานนี้ (25 พ.ค.54) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เร่งเสริมความด้านประชาธิปไตย จัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล โดยมีนายเสวก พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นประธานเปิดงาน

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จันทบุรี กรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และสร้างความรู้ความเข้าใจตามวิธีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการแข่งขันตอบปัญหาระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถานบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ในแต่ทีมมี 3 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ การสอบข้อเขียนในความรู้ความเข้าใจการปกครองระบบประชาธิปไตย การออกแบบสติกเกอร์ และการหาเสียงในการเลือกตั้ง

ส่วนการแข่งขันในวันนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนชลกันยานุกูล และโรงเรียนชลบุรีสุขบท ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนชลบุรีสุขบท ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท และทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อย่างไรก็ตาม ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในวันนี้ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com