พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 พฤษภาคม 2554 :: 11:05:18 am 62738

ชลบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดี วันฉัตรมงคล

เนื่องด้วยวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตรงกับวันฉัตรมงคล ทางจังหวัดชลบุรีได้จัดถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

ชลบุรี-วานนี้( 5 พ.ค. 54 ) จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน

 

เนื่องในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในนามของข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดชลบุรี สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา และ

 

ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันมาร่วมชุมนุม ณ ที่นี่ เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ไต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมสุดจะพรรณนา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงประกอบพระราชภารกิจอันหนักยิ่ง นับแต่วันเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ตราบจนปัจจุบันกาลเวลาได้พิสูจน์ให้มหาชนประจักษ์แล้วว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติตามพระบรมราชปณธาน ในพระปฐมบรมราชโองการโดยสม่ำเสมอตลอดมา พระบรมราชปณานดังกล่าว คือ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราชปณิธานที่อัญเชิญมาข้างต้น เป็นแนวคิดอันอุดมด้วยคุณค่า สุดที่จะประมาณได้ เป็นประหนึ่งดวงประทีปที่ส่องแนวทางในการพัฒนาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอถวายสัจจะปฏิญาณในอันที่จะสนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี จะพยายามจนสุดความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ให้เป็นไปตามแนวแห่งพระบรมราชปณิธานตลอดไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com