พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 พฤษภาคม 2554 :: 14:05:39 pm 64886

ชาวพัทยา ระวังเสียสิทธิ์ ลต. ลงทะเบียนล่วงหน้า ด่วน!!

สำนักทะเบียนพัทยา วอน คนพัทยา รีบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า หวั่น เสียสิทธิเลือกตั้ง มาลงทะเบียนไม่ทัน

หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ และมีประกาศกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 แต่ทั้งนี้ มีประชาชนจำนวนมากที่อาจไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงกำหนด ให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ ในวันที่ 26 มิ.ย. 54

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ผู้ที่ต้องการไปเลือกตั้งล่วง จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อน ซึ่งผู้ที่นอกเขตจังหวัด เช่น กรณีที่ทำงานในพัทยา ชลบุรี แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น แต่มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าที่พัทยา ให้ขอไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 2 มิ.ย.54 ส่วนผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัด ต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 13-17 มิ.ย. 54ในส่วนของของสำนักทะเบียนเมืองพัทยา หลังจากที่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง มาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.เป็นต้นมา ปรากฏว่า มีจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนไม่มากนัก โดยวันแรก 23 พ.ค.มี 14 ราย วันที่24 พ.ค.มี 49 ราย วันที่ 25 พ.ค.มี 72 ราย วันที่ 26พ.ค.มี 150 ราย วันที่27 พ.ค.มี 150 ราย วันที่ 28 พ.ค.มี 65 ราย วันที่ 29พ.ค.มี 85 ราย และวันที่30 พ.ค.มี 698 ราย อย่างไรก็ตาม นาย นายสุนทร รัตนวราหะ ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า เมื่อเลือกตั้งปี 2550 ในเขตเมืองพัทยา บางละมุง มี มีประชาชนไปใช้สิทธ์เลือกตั้งล่วงหน้า กว่า70,00 คน แต่หลักเกณฑ์ของการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งก่อน โดยเหลือวันเลือกตั้งล่วงหน้าเพียงวันเดียว ทั้งยังกำหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อน ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่า จึงเกรงว่าในครั้งนี้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยกว่าปี 2550 ถึงแม้ประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้ง หรือการเมืองมากขึ้นก็ตาม

 

จึงวอนขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งหลาย ในเมืองพัทยา ที่มีพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น และพี่น้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆที่เข้ามาประกอบอาชีพในเมืองพัทยา ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ให้เร่งส่งคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า มายังสำนักทะเบียนเมืองพัทยา ภายใน วันที่ 2 มิ.ย.54 ส่วนผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในสถานที่เดิม ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มิ.ย.ได้ทันที

สำหรับผู้ที่ย้ายสถานที่ทำงาน หรือย้ายภูมิลำเนา แต่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้เมื่อปี 2550 ต้องไปขอถอนชื่อการใช้สิทธิ์ที่สำนักงานเขต หรือสำนักงานทะเบียน ในพื้นที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ เช่นเดียวกับผู้ที่ประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่ยังไม่เคยไปลงทะเบียนไว้ ก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ โดยทั้ง 2 กรณี จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 2 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ นางรัชญา ปิติมานะกุล หัวหน้างานทะเบียนเมืองพัทยา เผยว่า ตลอด 6 วันที่ผ่านมาผู้ที่มาขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดยังถือว่าน้อย แต่คาดว่าในวันที่ 2 มิ.ย.54 ถึงเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นหลายเท่า จึงอยากฝากไปถึงสถานประกอบการต่างๆทั้ง โรงแรม โรงงาน บริษัท ห้างร้าน ที่อยู่ใน พัทยา บางละมุง ที่ได้ขอแบบขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด หรือ ส.ส.42/ก ไปแล้ว ให้เร่งส่งเอกสารรายชื่อพนักงานที่ประสงค์ที่จะเลือกตั้งล่วงหน้ามาโดยด่วน เพื่อจะได้ทำรายชื่อได้ทัน ไม่เกิดการตกหล่น และท่านจะได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 มิ.ย.ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ขณะที่ ทางสำนักทะเบียนเมืองพัทยา ยินดีให้บริการ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น.ไปจนถึง 20.00 น.

 

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2.สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 3.สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ส่วนสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตจังหวัดชลบุรีทั้ง 8 เขต ได้แก่ เขต1 ศาลาประชาคม อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เขต2 โรงพละศึกษา(โรงยิม) โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี เขต3 ศาลาประชาคม อำเภอพนัสนิคม เขต4 บริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง เขต5 ศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา เขต6 (เด็นท์) บริเวณหน้าศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง เขต7 อาคารเวทีสวนสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง และเขต8 (เด็นท์) บริเวณหน้าศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ

นอกจากนี้ ยัง ฝากไปถึงประชาชนที่อยู่ในเขตจังหวัด ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ก็ขอให้รีบมาลงทะเบียนแต่ เนิ่นๆ คือ 13-17 มิ.ย. 54 หากมาในช่วงวันหลังๆแล้วอาจจะต้องรอคิวนาน และจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่สายด่วนเลือกตั้ง หมายเลข 1171 หรือ ที่สำนักทะเบียนเมืองพัทยา 038-253-136 ,038-253-140

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com