พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 พฤษภาคม 2554 :: 08:05:45 am 62634

ฟรีดอมเฮาส์ ตราหน้า สื่อไทย ไร้เสรี แย่!ระดับเดียวกับพม่า

ฟรีดอมเฮาส์" ลดชั้น สื่อไทย เข้ากลุ่ม “ไม่เสรี” เทียบชั้นเกาหลีเหนือ พม่า จีน คิวบา โซมาเลีย อัฟกานิสถาน อิหร่านและอีก 63 ประเทศทั่วโลก เผยเหตุลดชั้นมาจากการใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ม.112 และความรุนแรงทางการเมือง ขณะนายกสมาคมนักข่าวฯ ยัน สื่อมวลชนไทย มีสิทธิ์เสรีภาพเต็มที่ ส่วนประชาชน ชี้ สื่อควรเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่ง

เสรีภาพสื่อในปี 2000 ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับมาอยู่ในกลุ่มประเทศ “เสรี” เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ขณะที่อินโดนีเซียเลื่อนอันดับมาอยู่ในกลุ่มประเทศ “กึ่งเสรี” ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคยังอยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี” ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน และมองโกเลียอยู่ในกลุ่ม “เสรี” ขณะที่จีนและเกาหลีเหนืออยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี”

เสรีภาพสื่อในปี 2010 ประเทศไทย ลดอันดับมาอยู่ในกลุ่มประเทศ “กึ่งเสรี” เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติมอร์ตะวันออก ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี” ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน อยู่ในกลุ่ม “เสรี” ประเทศมองโกเลียอยู่ในกลุ่ม “กึ่งเสรี” ขณะที่จีนและเกาหลีเหนืออยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี”

ล่าสุด แผนที่แสดงเสรีภาพสื่อในปี 2011 ประเทศไทย ลดอันดับลงจากกลุ่มประเทศ “กึ่งเสรี” เป็นกลุ่ม “ไม่เสรี” เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และติมอร์ตะวันออกอยู่ในกลุ่มประเทศ “กึ่งเสรี” ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีประเทศญี่ปุ่น และไต้หวันอยู่ในกลุ่ม “เสรี” โดยเกาหลีใต้ และมองโกเลียอยู่ในกลุ่ม “กึ่งเสรี” ขณะที่จีนและเกาหลีเหนืออยู่ในกลุ่ม “ไม่เสรี” (ที่มา: เรียบเรียงจากข้อมูลและแผนที่ของ Freedom House [1] , [2])

ขณะที่รายงานยังเผยอีกว่า จำนวนประชากรโลกที่สามารถเข้าถึงสื่อที่เสรีและอิสระได้ลดลงถึงจุดต่ำสุดในรอบสิบปี รายงาน Freedom of the Press 2011: A Global Survey of Media Independence พบว่าประเทศที่สำคัญอย่างเช่น อียิปต์ ฮอนดูรัส ฮังการี เม็กซิโก เกาหลีใต้ ไทย ตุรกี และยูเครน เผชิญกับเสรีภาพสื่อที่เสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ภาพรวมสากลนั้นมีประชากรเพียงหนึ่งในหกเท่านั้นที่อยู่ในประเทศที่มีสื่อเสรี

ทั้งนี้ เดวิด เจ เครเมอร์ ผู้อำนวยการของฟรีดอม เฮาส์กล่าวไม่แปลกใจมากนักในการเจอกับบรรยากาศที่อันตรายและคับแคบต่อนักข่าวในประเทศที่ระบอบการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตย เช่นในแถบตะวันออกกลางและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต แต่เรารู้สึกเป็นปัญหาอย่างมากที่ต้องพบกับการถดถอยของเสรีภาพสื่อในประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่มั่นคงนัก เช่นในเม็กซิโก ฮังการี และไทย

ฟรีดอมเฮาส์ได้ระบุด้วยว่าในปี 2010 ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย แรงกดดันต่อสื่อมวลชนส่งผลให้คะแนนของประเทศไทยลดลงสี่จุดคือจาก 58 เป็น 62 (หมายเหตุ: ตัวเลขยิ่งมาก แปลว่ายิ่งไม่เสรี) และเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่เสรีภาพสื่อเป็น “กึ่งเสรี” มาเป็น “ไม่เสรี”

ด้านนายวิสุทธ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เผยว่า ปัจจัยที่ทางฟรีดอมเฮาส์ นำมาวัดเสรีภาพสื่อไทย น่าจะมาจาก การใช้กฎหมายพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่จงใจปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ รวมไปถึงการดำเนินคดีกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

นอกจากนี้ ความรุนแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ ทางการเมืองในช่วงปี 53-54 ยังทำให้นักข่าวได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และนำไปสู่การเซ็นเซอร์แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย ก็เป็นเหตุผลหลัก ที่ฟรีดอมเฮาส์” ลดสื่อไทยไปอยู่ในอันดับที่ 138 โดยเป็นกลุ่มที่ไม่มีเสรีภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับ อิรัก อียิปต์ อัฟกานิสถาน บรูไน, จีน ลาว ตูนีเซีย,และพม่า ถือว่าไม่ถูกต้องนัก เพราะทำเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ต่อประเทศไทย โดยยืนยัน ว่าทุกวันนี้ สื่อในไทย มีสิทธ์ธิ เสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารได้อย่างเต็มที่ ประเทศหนึ่ง มีการถูกแทรกแซงน้อยมาก แต่อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่สามารถนำเสนอได้อย่างตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับองค์กรสื่อต่างๆ ได้ยื่นข้อเสนอไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ข้อ ได้แก่
1.เรียกร้องให้สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ตระหนักถึงการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
2.การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้ง สื่อมวลชนไม่ควรถูกแทรกแซงจากภาครัฐ กลุ่มอิทธิพล รวมถึงกลุ่มทุน
3.เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีความจริงใจในการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะวุฒิสภา ต้องดำเนินการสรรหา กสทช.อย่างโปร่งใส
4.รัฐบาลต้องยุติการออกกฎหมายที่มีลักษณะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน โดยเฉพาะร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คอมฯ
5.ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร เปิดใจกว้างรับฟังความเห็นที่หลากหลายจากสื่อมวลชน

ขณะที่ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้น ได้สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศที่มีต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,378 คน เนื่องในวันเสรภาพสื่อมวลชนโลก ว่า “สื่อมวลชน ณ วันนี้ มีเสรีภาพมากน้อยแค่ไหน” พบว่า ประชาชน 42.51% มองว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพพอสมควรในการนำเสนอข่าวได้ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม ทำงานได้อิสระมากขึ้น แต่บางครั้งก็ยังถูกแทรกแซง, 29.97% มองว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากเกินไป เพราะการนำเสนอข่าวบางครั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ที่ตกเป็นข่าวมากเกินไปและมีการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว

เมื่อถามถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนไทย ณ วันนี้ ประชาชน 46.25% มองว่า ยังมีความรับผิดชอบน้อย เพราะบางครั้งมีการนำเสนอข่าวผิดพลาด และ 40.13% มองว่า มีความรับผิดชอบดี โดยเฉพาะในเวลาที่ประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤต

สำหรับจุดที่สื่อมวลชนไทยต้องปรับปรุง ประชาชน 60.25% มองว่า คือการนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ตรงไปตรงมาและครอบคลุมทุกแง่มุม ส่วนความคาดหวังของประชาชนต่อสื่อมวลชนไทยนั้น 51.32% มองว่าต้องการให้มีการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและมีจรรยาบรรณของนักข่าว และ 22.18% ต้องการให้สื่อมวลชนมีอิสระในการทำงาน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมือง

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com