พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 พฤษภาคม 2554 :: 13:05:49 pm 63608

สัตหีบเททอง หล่อหลวงพ่อสมปรารถนา ถวายพระราชกุศล

ชาวบ้านชุมชนเตาถ่าน สัตหีบ จงรักภักดี เทิดทูน เชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมกันเททองหล่อหลวงพ่อสมปรารถนา ปางประสูติ ประดิษฐานวัดเตาถ่าน ให้คนรุ่นหลังกราบไหว้ ขอพร

สัตหีบ-วานนี้ ( 18 พ.ค.54 ) เมื่อเวลา 18.19 น. คุณเกื้อกูล บุญบรรเจิดศรี คุณณัฐชา บัณฑิตศิลป์ อดีตกำนันตำบลสัตหีบ คุณแม่ทิพย์ พุฒศรี ประธานร่วมการเททองหล่อหลวงพ่อสมปรารถนา พระพุทธเจ้าปางประสูติ ณ ลาดวัดหน้าอุโบสถวัดเตาถ่าน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญ เหล่าพุทธมามกะจำนวนมากมาร่วมหล่อพระเพื่อสร้างบุญ และบารมี โดยได้นิมนต์หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.สมุทรปราการ หลวงพ่อหลาย วัดนาจอมเทียน อ.สัตหีบ หลวงพ่อน้ำหอม วัดเนินตอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระอาจารย์ฟุ้ง วัดราษฎร์สามัคคี (กม.10) พระเกจิอาจารย์ดังจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมนั่งปรกเพื่อเป็นความสิริมงคล และมีพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดบางเสร่คงคาราม พระครูวิศาลธรรมมากร เจ้าอาวาสวัดเทพปราสาท(เตาถ่าน) ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูวิศาลธรรมมากร เจ้าอาวาสวัดเทพปราสาท(เตาถ่าน) กล่าวว่าสำหรับความเป็นมาของหลวงพ่อสมปรารถนา พระพุทธเจ้าปางประสูติ ว่าพระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ) พระปางประสูติ หรือ พระพุทธรูปปางประสูติ เป็นปางพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์สุติจากดุสิต เทวโลก ประสูติในอิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป 7 ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ 7 ดอก แล้วทรงกล่าว อาสภิวาจา ว่า “เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้การเกิดใหม่มิได้มีหลังเสด็จปฏิสนธิในพระครรภ์ พระนางสิริมหามายา อัครมเหสีของ พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ และ พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์แก่ ได้ให้ประสูติพระโอรส ณ โคนต้นสาละ ลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะ ระหว่างเสด็จกลับไปคลอดที่กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นบ้านเกิด ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ก่อนพระพุทธศักราช 80 ปี ในเวลาใกล้เที่ยง พระพุทธปฏิมา ปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ) หรือ พระพุทธรูปปางประสูติ จึงได้ถือกำเนิดเป็นรูปเคารพขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ลุมพินีวัน (ทุกวันนี้อยู่ในอาณาเขตประเทศเนปาล) อันเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์ต่อมา พระพุทธรูปปางนี้ได้เผยแพร่เหลายเข้ามายังเมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ด้วยความเชื่อที่มีมานานแล้วว่า ผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติ จะเป็นผู้ได้เริ่มต้นชีวิตอันเจริญรุ่งเรือง เพราะปางประสูติ ถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มแรกของพระพุทธเจ้า นั่นเอง

คุณเกื้อกูล บุญบรรเจิดศรี ประธานการจัดสร้าง กล่าวว่า การที่พร้อมเราชาวพุทธอำเภอสัตหีบได้ร่วมการสร้างบุญกุศลเททองหล่อ หลวงพ่อสมปรารถนา พระพุทธเจ้าปางประสูติ นั้นเพื่อมาประดิษฐานในวัดเทพปราสาท เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะ ใช้ในการกระทำพิธีทางศาสนาพุทธ และร่วมกันปฏิบัติอบรมศีลธรรมให้แก่แก่ประชาชนและเยาวชน พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาและตามเทศกาลเช่น วันสงกรานต์ การทำบุญขึ้นปีใหม่ตลอดถึงสถานที่ในการใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของประชาชนชาวสัตหีบ ที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันพระ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com