พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 พฤษภาคม 2554 :: 11:05:44 am 64864

อบรมความรู้ ทางกฎหมาย แก่ประชาชน ประจำปี 54

สภาเมืองพัทยา จับมือ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนชาวพัทยา เพิ่มศักยภาพ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

พัทยา-วานนี้ (30 พ.ค.54) ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาพัทยา(สคช.สาขาพัทยา) จัดโครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยยา ประจำปี 2554 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และมีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา 34 ชุมชน ทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาทัพทัพพระยา 2310 ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน เข้าร่วมการอบรม

โดยมีนายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัด ประจำสำนักอัยการสูงสุด และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาพัทยา (สคช.สาขาพัทยา) พร้อมคณะ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยานั้น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับสากล มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติมาประกอบธุรกิจจำนวนมาก ทำให้เกิดความหลายหลายทางอาชีพ และในการประกอบธุกิจลงทุนทำธุรกิจต่างๆ จะต้องมีการทำด้านนิติกรรมสัญญา ซึ่งถ้าขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายแล้วอาจเกิดความขัดแย้งทางสังคมตามมา และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับกลุ่มอาสาสมัครและประชาชนในเมืองพัทยา ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ สามาระนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการดำเนินธุรกิจสังคม เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและกติกาของสังคม เพื่อความสมานฉันท์ เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะ อันจะนำมาซึ่งชุมชนเข้มแข็งต่อไป

ด้านนายปกรณ์ สุคนธชาติ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาพัทยา(สคช.สาขาพัทยา) ได้กล่าวว่า การที่ผู้นำชุมชน หรือประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทางกฎหมายมากขึ้น ทั้งเรื่องของกฎหมายแพ่ง และอาญา ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน และสามรถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง ในการประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ส่วนหนึ่งจะช่วยลดการตกเป็นเหยื่อแก่มิจฉาชีพที่ฉกฉวยโอกาสกับผู้ไม่รู้กฎหมาย ในเวลาที่ต้องคดีความต่างๆได้ เพิ่มความสามารถในการไกล่เกลี่ย ประนอม และระงับข้อพิพาท ป้องกันและเฝ้าระวังอาชญากรรม อีกทั้งช่วยลดปริมาณคดี ความสูญเสียจากอาชญากรรม ลดความขัดแย้ง และเกิดความปรองดองของสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการอบรม ยังมีหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาพัทยา(สคช.) ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านกฎหมายฟรี พร้อมกับบริการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-875-2969 และ 086-539-2395 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทางสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวเมืองพัทยา

Reporter : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Photo : พันธ์ทิพย์ คุณารัตนกุล   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com