พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 พฤษภาคม 2554 :: 13:05:07 pm 63638

เมืองพัทยา จัดอบรม เชิงวิชาการก่อนเลือกตั้ง

เมืองพัทยา จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ แนวทางการเมืองและการพัฒนาก่อนเลือกตั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งให้กับ ครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(ศูนย์พัทยา)

พัทยา-วานนี้(18 พ.ค.54) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ทวิช ฉายสว่างวงศ์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อแนวทางการเมืองและการพัฒนาก่อนเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(ศูนย์พัทยา)เข้าร่วมอบรมในคร้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยนายทวิช ได้อธิบายควมหมายของประชาธิปไตยว่า คือ ระบบการปกครองของรัฐได้นำมาซึ่งอำนาจที่มาจากเสียงส่วนมากของประชาชน โดนประชาชนใช้อำนาจโดยตรงหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือกเพื่อบริหารบ้านเมือง และสนองความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นความสำคัญของประชาธิปไตย อยู่ที่อำนาจการบริหารของรัฐให้ตรงจุดประสงค์ของประชาชน อีกทั้งยังได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 2.รณรงค์เพื่อไช้ข้อมูลความรู้ ปรับทัศนคติ 3.สนับสนุนองค์การภาคประชาสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 4. เปิดโอกาสไห้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อไห้ประชาชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกอีกด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับบรรดาคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต(ศูนย์พัทยา)เพื่อที่จะได้นำไปเผยแพร่สู่ประชาชนต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com