พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มิถุนายน 2554 :: 09:06:39 am 67934

กทม.ชวนปอดเหล็ก รับศึก! กรุงเทพไตรกีฬา

“การแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา และทวิกีฬา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ครบรอบ ๘๔ พรรษา” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนหลวงพระราม ๘ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญนักกีฬาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันและชมการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรรษ ๘๔ พรรษา และพื่อหารายได้สมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อนและเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อโรคเอดส์ (HIV) ที่อยู่ภายใต้การอนุเคราะห์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

· เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา ครบรอบ ๘๔ พรรษา

· เพื่อสนับสนุนโครงการรักษาแม่น้ำ ในพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และกรุงเทพมหานคร

· เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

· เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมร่วมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคประชาชน

· เพื่อจัดหารายได้ให้กับมูลนิธิ ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬาในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลเกียติยศ สำหรับผู้ชนะการแข่งขันเลิศการอข่งขันประเภทเชายดี่ยวและหญิงเดี่ยว

นอกจากนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย ยังได้มอบถ้วยรางวัล มิตรภาพ (Friendship Cup) ให้กับทางมูลนิธิ ในวาระครบรอบ ๑๗๕ ปี ความสัมพันธ์ สหรัฐอเมริกา -ไทย ถ้วยรางวัลมิตรภาพ ดังกล่าว (Friendship Cup) มอบให้แกผู้ชนะเลิศประเภททีมพลัด

ระยะทางการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา

งานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อความท้าทายนักไตรกีฬา ในการว่ายน้ำ ในแม่น้ำประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของกรุงเทพ ต่อด้วยการปั่นจักรยาน บนเส้นทางพระราชดำริ รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมสวยงามมากมาย และจบด้วยการวิ่งตามเส้นทางอันร่มรื่น แห่งรอยยิ้มและไมตรี ในสวนหลวงพระราม ๘

๑. การว่ายน้ำ ระยะทาง ๑.๘๔ กิโลเมตร เป็นการว่ายในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักในการดำเนินชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสายธารรวมความงดงามของคลองต่างๆ ที่ไหลผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งในอดีตถูกขนานนามว่า “เวนิสตะวันออก” จุดว่ายเริ่มที่สะพานพระราม ๘

๒. การปั่นจักรยาน ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร บนทางด่วนยกระดับ ถนนบรมราชชนนี ไปกลับ ๒ รอบ ผู้แข่งขันจะเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามของกรุงเทพในฝั่งตะวันตก และสร้างท้าทายในเวลาเดียวกันให้กับการแข่งขัน ทางด่วนยกระดับนี้มีตวามกว้างทั้งหมด ๔ เลน และเป็นอีกหนึ่งในหลายๆ โครงการที่ริเริ่มโครงการโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

๓. การวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร จัดขึ้น ณ บริเวณสวนหลวงพระราม ๘ และวิ่งขึ้นไปทางสะพานพระราม ๘ ไป -กลับ ๓ รอบ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้น, ท้าทาย สดชื่นและร่มรื่น สำหรับผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม

การแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬาครั้งนี้ จะเป็นที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจของผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชม ในทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยา, สะพานพระราม ๘, ถนนบรมราชนนี และสวนหลวงพระราม ๘ ซึ่งจะเป็นภาพความทรงจำและภาพความประทับใจอีกครั้งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กับการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา และร่วมเทอดพระเกียรติในวโรกาส ครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมงานจะไม่มีวันลืม

ในโอกาสนี้มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหนคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณสำหรับผู้ร่วมอนุเคราะห์การจัดงานกรุงเทพไตรกีฬาในครั้งนี้ อาทิเช่น บริษัท กสท . โทรคมนา จำกัด (มหาชน), ธนาคาอาคารส่งเคราะห์, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัทสหวิริยาสตีลอันดัสตรี จำกัด (มหาชน) ,บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนอื่นๆ

งานแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬาประจำปี ๒๕๕๔ เปิดรับสมัครสำหรับนักกีฬาผู้ที่ต้องการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภททีมพลัด (นักว่ายน้ำ, ปั่นจักรยานและวิ่ง)

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์กีฬาหน้าใหม่ในกรุงเทพมหานคร วันนื้ !

ข้อมูลการแข่งขันการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา ๒๕๕๔

๑. เส้นทางการแข่งขันระยะทางของการแข่งขันกีฬา สำหรับนักกีฬาประเภทเดี่ยว

– การว่ายน้ำ ระยะทาง ๑.๘๔ กิโลเมตร

– การปั่นจักรยาน ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

– การวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

๒.รุ่นอายุของการแข่งขันประเภทเดี่ยว :

-ชาย ๑๘-๑๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๓๕-๓๙, ๔๐-๔๔, ๔๕-๔๙, ๕๐-๕๔, ๕๕-๕๙, ๖๐-๖๔ และ ๖๕ ปี ขึ้นไป
-หญิง ๑๘-๑๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๓๕-๓๙, ๔๐-๔๔, ๔๕-๔๙, ๕๐-๕๔, ๕๕-๕๙, ๖๐ ปีขึ้นไป

๓. เส้นทางการแข่งขันกีฬา สำหรับนักกีฬาประเภททีม

– การว่ายน้ำ ระยะทาง ๑.๘๔ กิโลเมตร

– การปั่นจักรยาน ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

– การวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

๔.การแข่งขันกีฬาประเภททีมพลัด : ไม่จำกัดประเภท

การแข่งขันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้แข่งขันที่ต้องการทำเวลาหรือเก็บสถิติในเรื่องของเวลา หรือผู้ที่มีความถนัดเฉพาะด้าน ที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันกรุงเทพไตรกีฬา (ว่ายน้ำ, ปั่นจักรยาน วิ่ง) นักกีฬาในทีม จะมี ๓ คน แต่ละคนจะเลือกการแข่งขันแต่ละประเภทของกีฬา เพื่อร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ให้จบการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันประเภทนี้จะเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมทีมและผู้ชม

ประกาศ!! การแข่งขันกรุงเทพทวิกีฬา ๒๕๕๔

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันหรือผู้ที่มีความถนัดเฉพาะด้านปั่นจักรยานและวิ่ง ท่านสามารถเข้าร่วมกับการแข่งขันกรุงเทพ ทวิกีฬา ๒๕๕๔ ในระยะทางวิ่ง ๕ กิโลเมตร ปั่นจักรยาน ๕๕ กิโลเมตร และจบด้วยวิ่งอีก ๑๐ กิโลเมตร ซื่งการแข่งขันกรุงเทพทวิกีฬา จะเปิดรับสมัครประเภทเดี่ยวเท่านั้น

๑.ระยะทางการแข่งขันกีฬา

– การปั่นวิ่ง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร

– การปั่นจักรยาน ระยะทาง ๕๕ กิโลเมตร

– การวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

๒. การแบ่งรุ่นอายุในการแข่งขันทวิกีฬาประเภทเดี่ยว

-ชาย ๑๘-๑๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๓๕-๓๙, ๔๐-๔๔, ๔๕-๔๙, ๕๐-๕๔, ๕๕-๕๙, ๖๐-๖๔ และ ๖๕ ปี ขึ้นไป
-หญิง ๑๘-๑๔, ๒๕-๒๙, ๓๐-๓๔, ๓๕-๓๙, ๔๐-๔๔, ๔๕-๔๙, ๕๐-๕๔, ๕๕-๕๙, ๖๐ ปีขึ้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ทาง ออนไลน์ ทางเว็บไซด์ www.bangkoktriathlon.org

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท แอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด ที่อยู่ ๓๒ ถนนเสรี ๔ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๐๒-๗๑๘-๙๕๘๑-๒

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.bangkoktriathlon.org

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com