พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 มิถุนายน 2554 :: 11:06:32 am 65030

กรรมการตัดสิน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

สัตหีบ-วานนี้ (1 มิ.ย. 54 ) นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับประเทศ ระดับเงิน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ

จังหวัดชลบุรีได้มุ่งมั่นและทุ่มเทการดำเนินงานมาโดยตลอด ประสบความสำเร็จภายใต้การนำของนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่มีนโยบายที่แน่วแน่ในการผลักดันให้โครงการ TO BE NUMBER ONE ยกระดับจากโครงการก้าวไปสู่ระดับของสถาบันได้แก่ สถาบันของเด็กและเยาวชนดำเนินการต่อเนื่อง ยั่งยืน ไม่มีหยุด ถือเป็นสิ่งจำเป็นแก่วิถีชีวิตของเยาวชน โครงการดังกล่าวสามารถทำให้วัยรุ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจไม่จบสิ้น

 

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้มีการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปีวงประมาณ 2547 อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัด คือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การบูรณาการ มีงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เน้นหนักการดำเนินงานเชิงรุกและมีการรับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และในสถานประกอบการ สนับสนุนให้หน่วยงานและชุมชน จัดตั้งชุมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละสังกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องและมีคุณภาพ พร้อมทั้งการบำบัดผู้ติดสารเสพติดในโครงการ และมีการวางแผนการดูแลช่วยเหลือในการบำบัดรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุด คือ การลดอัตราการเสพ หรือ ติดยาเสพติด พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติดให้กลับเป็นคนดีของสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกด้วย

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านของจังหวัดชลบุรีได้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมประกวดระดับประเทศทั้ง 4 ประเภท ทั้งประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE และประเภท TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน และในวันนี้คณะกรรมการระดับประเทศได้ออกประเมินตรวจเยี่ยมและให้คะแนนพื้นที่ และสิ่งสำคัญคือ การได้นำผลสำเร็จของการดำเนินโครงการถวายรายงานแก่องค์ประธานโครงการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำมาซึ่งความอิ่มใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการระดับประเทศได้ออกประเมินตรวจเยี่ยมและให้คะแนนพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้ว ในช่วงบ่ายได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com